Výsledky voleb do Školské rady

.

Ve dnech  10. a 11. ledna 2017 se v rámci konzultačních schůzek konaly volby do Školské rady. Rodiče obdrželi hlasovací lístky pro volbu dvou zástupců do Školské rady.

Z 16 navržených kandidátů měli zaškrtnou maximálně dva. Bylo odevzdáno 178 hlasovacích lístků.

Podle volebního řádu jsou volby platné, pokud se zúčastní alespoň jedna čtvrtina oprávněných voličů – v případě zástupců rodičů ze 650 oprávněných voličů hlasovalo 178 voličů, 20 hlasovacích lístků bylo neplatných. Odevzdané lístky jsou uloženy v trezoru školy.


Výsledky voleb

Do Školské rady byli zvoleni:

JUDr. Jiří Svoboda a Mgr. Zbyněk Hajn.

Nová školská rada bude pracovat od února 2017, funkční období trvá 3 kalendářní roky.


Volební komise:

Mgr. Martin Molčík
Mgr. Jiří Švec
Simona Křehlíková