Začneme hádankou: Kolik dětí může přenocovat ve školní knihovně ZŠ Bílá?

.

31. března jsme se v naší škole již po čtvrté sešli, abychom oslavili Noc s Andersenem. Akce se zúčastnilo 54 žáků naší školy z prvních až pátých tříd. (video zde)

Nejprve jsme se trochu seznámili při  úvodní hře a zjistili o sobě různé informace, např. kdo má doma zvířátko, jaké barvy se mu líbí a jaké sporty ho baví. Potom jsme se pobavili při divadelním představení „Jak šli muzikanti světem“. Děti si společně s herci Markem Vávrou a Vladimírem Jopkem ze ZUŠ Harmonie nejen zazpívaly písničky, ale i ve hře účinkovaly.


Protože bylo hezké počasí, mohli jsme se navečeřet na krásné školní zahradě.


Po večeři se děti rozdělily do skupin po čtyřech a zahrály si „knižní kvarteto“. Po škole byly rozmístěny lístečky s tituly různých knížek, se jmény autorů, ilustracemi a úryvky z knížek. Děti měly za úkol najít správnou čtveřici - název knížky, autora, ilustraci a úryvek. Velmi  mile nás překvapilo, že děti úkol splnily tak rychle a tak dobře. Vítězná skupina ve složení Janička, Anička, Nela a Klárka našla všech 16 „kvartet“ za pouhých 35 minut.


Před spaním jsme si vyrobili „strážce dobrého spánku“ - slona pro štěstí z prstové rukavice.


Celá akce se velice povedla, jak můžete vidět na videu.


A kdy se můžeme při přenocování v knihovně setkat příště?


19. května proběhne Jarní noc v knihovně s grilováním a 24. března 2018 další Noc s Andersenem.


Velice se na vás těší


                           Lucie Machartová a Olga Novotná


Akce proběhla za laskavého přispění OS rodičů a přátel školy


Velké poděkování všem, kteří se na akci organizačně podíleli