Energetická gramotnost​ aneb bez elektřiny to nejde

.

Pomocí interaktivní prezentace se žáci devátých tříd seznámili se základními tématy v oblasti energetiky. 17-18 energeticka narocnost

Cílem bylo vysvětlit, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Žáci porozuměli, proč a jak musíme šetřit s energií.

Cílem prezentace byl posun ve vědomostech a postojích žáků v oblasti energetických zdrojů obnovitelných a neobnovitelných, jejich vzájemná propojenost, státní priority v této oblasti v porovnání s prioritami okolních zemí a různých environmentálně zaměřených skupin v naší zemi i za hranicemi, boření předsudků a stereotypů.

                          Hana Straková