Pokusy z optiky na MFF UK

.

Ve čtvrtek 1. února jsme byli na pokusech z fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Troji.

Přednášel nám pan profesor Stanislav Gottwald. Pan profesor byl velmi milý a sympatický, někdy i vtipný. Začal jednoduchým cimrmanovským pokusem. Zhasl světla posluchárny a řekl: „Tak vypadá tma.“ Zapálil sirku. „To je světlo.“ Pak na skleněný hranol svítil promítačkou a vytvořil tak duhu na stěně. Duhu vytvořil i odrazem na cédéčku.

Laserovým paprskem svítil přes různé prosklené překážky tvaru čoček a destiček, abychom viděli, jak se světlo chová při jejich překonávání. Ukázali jsme si princip optického vlákna. Pak také svítil laserem přes vodu, do níž večer předem nasypal sůl. Paprsek se ve vodě ohýbal.

Zajímavé bylo polarizované světlo. Když světlo prošlo polarizačním filtrem a otočila se jedna šipka, tak byla tma, ale když se jím otočilo o 90°, tak bylo zase světlo.

Co se mi asi nejvíce líbilo, bylo ultrafialové záření, kdy mi svítil šátek, zuby, prach na oblečení.

Přednáška se mi líbila, byla velmi dobře připravena a doufám, že tam půjdeme znovu, zase na jiné pokusy.

                 Dle Víta Tvrdíka a Ivany Svobodové z 8.A zpracovala Lenka Podzimková