Mezinárodní soutěž Matematický klokan 2018 - mimořádný úspěch žáka 4. ročníku Víta Hromase

.

V pátek 16. 3. se naše škola (podobně jako celá řada škol v republice) zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan, která je rozdělena do čtyř kategorií:

Cvrček pro žáky 2. – 3. ročníku, Klokánek pro žáky 4. – 5. ročníku, Benjamin pro žáky 6. – 7. ročníku, Kadet pro žáky 8. a 9. ročníku.

Žáci řeší úlohy tří obtížností a tří bodových hodnot. Za správné řešení obdrží 3 - 5 bodů. Za každou chybnou odpověď jeden bod ztrácejí. Z výsledků žáků se vytváří celorepubliková statistika, kterou bude možné najít po zpracování výsledků ze všech krajů na stránkách matematickyklokan.net.

Mimořádná gratulace patří žákovi 4. ročníku Vítu Hromasovi, který jako jediný ze školy ani jednou nezaváhal a získal maximální počet, tj. 120 bodů. Výsledky všech kategorií zveřejníme ve škole na panelu tak, aby se mohli zájemci informovat, kolik bodů sami získali.

Skupiny nejlepších žáků v ročníků obdrží diplomy od vedení školy, ti z nejlepších v celé republice mohou očekávat ještě diplom další.

Děkujeme všem žákům za účast a učitelům obzvláště nematematických předmětů za trpělivost a toleranci.

Za organizátory Matematického klokana na ZŠ Bílá

fotografie úspěšných řešitelů zde                    Lenka Podzimková