Učíme se a má to smysl! ... Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem!...

.

Přísloví je to staré, ale stále platné, dnes možná více než v minulosti.

Žijeme v globalizovaném světě a disponujeme neomezenými možnostmi cestování a setkávání se s jinými lidmi a národnostmi. Je tedy už téměř nutností alespoň jeden cizí jazyk ovládat.

Naše škola se proto rozhodla umožnit dvoum vybraným žákům druhého stupně prohloubit si znalosti cizího jazyka tou nejefektivnější formou – vycestováním do zahraničí.

Ve spolupráci s agenturou Study.cz jsme se prvním rokem zapojili do celoročního motivačního programu ´Učíme se a má to smysl´.

Učitelé, ale i samotní žáci hodnotili po celý rok nejen znalosti a dovednosti ostatních žáků, ale i jejich chování, celkový přístup ke škole a v neposlední řadě i ke svým spolužákům. Věříme totiž, že dobré vztahy se spolužáky a umění pomáhat druhým jsou stejně důležité jako studijní výsledky.  

Výběr žáků za učitele probíhal následujícím způsobem. Na konci každého měsíce (říjen – duben) zapsal každý učitel jednoho žáka, který byl podle něho v daném měsíci v daném předmětu v dané třídě nejlepší.

Za každou nominaci získal žák jeden bod. Do druhého kola postoupil za každou třídu jeden žák s nejvyšším počtem bodů. Ve druhém kole vybral každý učitel tři žáky z deseti nominovaných v prvním kole. Za každou nominaci dostal žák opět jeden bod.

Vyhrál žák s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Žáci vybírali své spolužáky podobným způsobem. Na konci měsíce zapsal každý právě tři jména svých spolužáků, body se sečetly a vítěz byl zapsán do tabulky k příslušnému měsíci.

Do druhého kola postoupil vždy jeden žák ze třídy. Vítěz byl určen losem. Aby to bylo opravdu spravedlivé, losovaly děti samy.

Za učitele zvítězila Anežka Nováková ze 6.A, za děti potom Adéla Pinekerová ze 7.B. Tímto bychom chtěli oboum úspěšným žákyním pogratulovat a popřát jim, ať si pobyt užijí a vytěží z něj co možná nejvíce!  

Velké díky školy patří i agentuře Study.cz, která dívkám umožní do zahraničí vyjet. Budeme se velmi těšit na spolupráci i v dalším školním roce!

foto ze závěrečného losování zde            napsala Kristýna Zelková