Začátek školního roku 2018/2019

.

Milí žáci, žákyně a rodiče,

zdravíme vás před začátkem školního roku. Doufáme, že jste si užili dlouhé prázdniny a dostatečně si odpočinuli. My jsme se na nový školní rok pečlivě připravili, proběhly četné opravy, malování některých tříd a oprava vytopené knihovny.

Bohužel se nestihla dokončit oprava části střechy nad třídami prvního stupně, kde rekonstrukce stále pokračuje. Věříme, že nás stavebníci nebudou příliš rušit při výuce.

Přejeme všem dobrý start a hodně studijních úspěchů.

vedení školy

A nyní vám sdělujeme důležité informace k začátku školního roku :

Sejdeme se ve svých třídách v pondělí 3.9. v 8.00 hodin, výuka bude trvat dvě vyučovací hodiny.

Slavnostní zahájení pro prvňáčky začíná v 8.15 hodin venku před hlavní budovou, následovat bude schůzka rodičů s třídními učitelkami.

První školní týden mohou navštěvovat školní družinu žáci 1.-3. ročníku i bez přihlášky. Žádáme rodiče, aby svým dětem sdělili, zda mají po vyučování jít do družiny nebo budou odcházet domů.

Obědy pro žáky jsou zajištěny od pondělí (11.00-12.30). Pokud žák nebude chtít obědvat ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit přes e-jídelníček. 

Rozvrhy jednotlivých tříd jsou po přihlášení k dispozici v systému Bakaláři. Zjednodušili jsme systém organizace volitelných předmětů pro 6. a 7. ročník, a tím jsme omezili četnost odpoledních vyučování.