Vánoční výtvarná dílna 24. listopadu 2018

.

  Blíží se adventní čas, čas radostného očekávání, setkávání, krásně vyzdobených domovů a vzájemného obdarovávání.

Proto naše výtvarná dílna v sobotu 24. listopadu nabídla šikovným dětem a jejich rodičům příležitost vytvořit si něco pro radost a pro potěchu oka.

  Tentokrát jsme vyráběli keramické anděly.  Sešli jsme se ve dvou skupinách, abychom se do naší malé dílničky vešli. A dobře jsme udělali. Za chvíli se to v místnosti jen hemžilo křídly, hvězdami a svatozářemi. Vše dávalo tušit, že andělský sbor bude nevídaný, a byla to pravda. Letos bude na kůru opravdu těsno a každý andělský zpěvák bude naprosto jedinečný. 

  Udělalo nám velkou radost, že se vše tak hezky povedlo. Že to nebylo tak těžké, jak se někteří zpočátku obávali, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii a tom, že v každém dřímá kus umělce, se můžete přijít přesvědčit na příští výtvarnou sobotu.

  Těšíme se na vás   

fotogalerie zde                                          Mirka Čejková a Olga Jarčíková