NAPSALI NÁM Z NASA!!!

.

ORIGINÁL: Od: EarthKAM Help Desk < Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. >

Hello,

We are so pleased with the letter from your students!

Thank you very much for taking the time to report back to us on how you were able to use EarthKAM! We are very impressed with all that you have done. We will make sure this letter is sent to all members of the EarthKAM team that manage the program. We will also add your letter to the "Thank You" batch that will be sent to the ISS crew members soon. We appreciate your participation and devotion to EarthKAM!

Best, EarthKAM Management

PŘEKLAD:

Dobrý den,

velice nás potěšil dopis vašich studentů! Děkujeme mnohokrát, za to že jste si dali čas nás informovat o tom, jak jste mohli použít EarthKAM! Jsme velice ohromeni tím, co jste všechno udělali. Ujistíme se, že bude tento dopis zaslán všem členům týmu EarthKAM, kteří ten program řídí. Také doplníme váš dopis do děkovací dávky, která bude zaslána členům posádky ISS. Velice si vážíme vaší účasti a oddanosti k EarthKAM!

Všechno nejlepší, EarthKAM Management

Přeložil: Levi Crossan

 

NÁŠ DOPIS LETÍ Z NASA NA ISS

PŘEKLAD NAŠEHO DOPISU DO NASA: Dobrý den,

Velice oceňujeme příležitosti, které EarthKAM nabízí a rádi bychom se s vámi podělili o naše úspěchy, které jsme uskutečnili prostřednictvím EarthKAM.

18-19 konferenceJsme z Prahy, hlavního města České republiky, což je malá země v srdci Evropy. My a naši spolužáci jsme získávali obrázky z ISS a poté jsme stáhli. Naše první mise byla v únoru. Není nám ani 15 let, přesto jsme 1. září úspěšně prezentovali výsledky naší práce na konferenci "Veletrh nápadů učitelů fyziky", kde jsme svoje dílo představili přibližně 140 učitelům základních, středních a vysokých škol.. Poté jsme 13. října představili náš projekt na evropském festivalu "Věda na scéně" v Liberci (další město v České republice) učitelům a dalším pracovníkům v oblasti přírodních věd.

Co jsme udělali mimořádného?

1. Protože jsme nemohli odstranit rozmazané obrázky a obrázky oblačnosti z mapy na webu EarthKAM, vytvořili jsme si vlastní webové stránky. http://earthkam.zsbila.cz 2. Vytvořili jsme šablony pro infokarty a naučili jsme spolužáky a další studenty ze školy, jak je vytvářet v grafickém designovém programu. Infokarty nabízejí informace o místech, které nás zajímala. 3. Získali jsme podporu vedení školy i učitelů různých oborů. 4. Rozpracovali jsme projekt, ve kterém můžeme dále pokračovat.

Objevujeme Zemi prostřednictvím snímků z vesmíru, učíme to i další žáky školy. Objevujeme souvislosti, které nejsouběžně patrné, dostáváme se do míst, která jsou nedostupná. Učíme se číst snímky, které jsou plné otázek, na něž hledáme odpovědi, čímž se přirozeně učíme. Věříme, že by z nás Sally Ride měla radost. Doufáme, že potěšíme i vás, když uvidíte, že vaše práce pro tisíce škol má smysl, že občas někdo zajde i dál, než jen k vytištění obrázků na nástěnku.

S pozdravem, Levi Crossan, Oliver Morgan, Vítek Peterka, Mikuláš Smoleň a Kryštof Svoboda.

Přeložil: Oliver Morgan

 

 

Hello,

We very much appreciate the opportunities that EarthKAM offers, and we would like to share our successes  that we accomplished through EarthKAM with you.

We are from Prague, the capital city of the Czech Republic, which is a small country in the heart of Europe. We and our schoolmates request images from the ISS and download them. Our first mission was this February. We’re not even 15, and yet on the 1st of September, we successfully presented the results of our work at the conference ‘’The Ideas of Physics Teachers Fair’’, to approximately 140 middle school, high school, and university professors. Then, on the 13th of October we presented our project at the european festival ‘’Science on Stage“  in Liberec, (another city in Czech Republic), to other science professors.

View of the participants of the first conference.

What did we do that was exceptional? 1. Because we couldn’t remove blurry images and images of clouds from the map on the EarthKAM website we created one of our own. http://earthkam.zsbila.cz 2. We created templates for infocards and we taught our classmates and other students from the school how to make infocards in a graphic design program. The infocards offer information about places that we found interesting. 3. We gained the support of the school leadership and other teachers of various subjects. 4. We started a project that we can continue in the future.

We are discovering our planet through pictures from space, we teach it to other students too. We discover context, that isn't normally evident, we get access to places that aren't accessible. We learn to read images, that are full of questions, to which we look for answers, and thus learn. We believe that Sally Ride would be proud of us. We hope, that even you will be proud of us, that you would see, that your work for hundreds of schools isn't worthless, that sometimes, someone will go further than just printing pictures for a bulletin board.

Best regards, Levi Crossan, Oliver Morgan, Vítek Peterka, Mikulas Smolen, and Krystof Svoboda.