Již 13 let podporujeme sirotka z Ugandy

.

18-19 Charita-HarrietPřed 13 lety jsme se ve škole rozhodli adoptovat sirotka a umožnit mu vystudovat alespoň základní školu.

Na základě výběru samotných dětí jsme začali přes Arcidiecézní charitu Praha v rámci programu Adopce na dálku podporovat dívku Harriet Nabulyu. Dnes je z ní slečna, která dokončuje střední školu a chystá se vykročit do světa dospělých. Budeme jí držet palce! zpráva z Arcidiecézní charity Praha

Děkujeme všem, kteří nám svým úsilím při sběru papíru, z něhož Harriet sponzorujeme, pomohli.

                                             Martin Molčík