Vánoční jarmark 2018

.

Předvánoční čas s sebou nese v posledních letech spíše shon a stres. Místo těšení se na svátky klidu a míru prožívá mnoho z nás úzkost z povinností, které musíme do Vánoc stihnout.

I na nás tato úzkost občas dopadá, ale snažíme se proti ní aktivně bojovat. Každý rok pořádáme Vánoční jarmark, při kterém si zazpíváme koledy a nabídneme možnost nakoupit dětmi vyrobené dárečky a občerstvení.

Náš tradiční Vánoční jarmark se snaží vzkřísit tradičního ducha těchto svátků. Je tu jako připomenutí, že nejdůležitější na Vánocích je být pospolu. Drobné dárky vyráběné dětmi s láskou mnohdy potěší více než drahý neosobní kus čehokoliv.

Jsme rádi, že k nám v předvánočním čase zavítá tolik rodičů, prarodičů i známých našich dětí. Pro žáky je to vždy velká událost, na kterou se těší a nás zase naopak těší jejich radost, když probírají zážitky z jarmarku den poté. Máme radost i z toho, jak ochotně pomáhají nejen s přípravou výrobků, ale sami se zapojují do přípravy a výzdoby prodejních stánků. Ti starší a silní nám pomohou vše i uklidit a uvést školu do původního stavu.

Během jednoho dne se tak mohou setkat učitelé a žáci, učitelé a rodiče i rodiče s rodiči v méně formálních situacích, které pomáhají budovat lepší vzájemné poznání a následně i lepší spolupráci všech zúčastněných.

Letošní vysoká účast, a tím pádem i vysoká utržená částka za prodej výrobků, pomohla zažít příjemné Vánoce rodině, která to nemá v životě lehké.

Děkujeme za Vaši účast, popřípadě se na Vás těšíme příští rok, a přejeme Vám v novém roce 2019 zdraví, štěstí a mnoho splněných přání.

                             za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bílá napsala Martina Beitlová