Informace k dotazníkovému šetření "Mapa školy"

.

Milí žáci a rodiče,

základní školy Prahy 6 se opět zapojí do dotazníkového šetření Mapa školy.

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení.

Společnost Scio připravila dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.


Výsledky
zveřejníme na webu školy.

Šetření probíhá formou tištěného dotazníku, který dostanete na přelomu ledna a února 2019.. 

Rodič za každé dítě ve škole vyplní vždy právě jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění budou uvedeny v hlavičce. Žáci (kromě  1.+2.ročníku) vyplní svůj dotazník ve škole, naši nejmenší jej dostanou domů, žádáme jejich rodiče o pomoc s vyplněním.

Do kdy: Vyplněný papírový dotazník doručte obratem do školy - žáci odevzdají třídnímu učiteli nebo vhodí do schránky na dotazníky ve vrátnici školy nejpozději do 15. 2. 2019.

Anonymita:  Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití. Vyplněné papírové dotazníky budou vybírány následujícím způsobem: třídním učitelem v jednu chvíli nebo do schránky na dotazníky nebo je můžete zaslat přímo společnosti Scio.

Žádáme všechny oslovené, aby svůj názor zodpovědně vyjádřili a dotazníky zpět do školy doručili. Čím větší počet dotazníků bude zpracováno, tím přesnější výsledky šetření vydá.


Děkujeme za spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Bílá