Akustika - zvuky jsou všude kolem nás...

.

18-19 Akustika 2  kopiePosloucháme je, vnímáme nebo se jim naopak vůbec nevěnujeme. Některé jsou pro nás zajímavé a důležité, jiné jsou nám na obtíž.

Díky zvuku se dorozumíváme, užíváme si jej při hudbě. Díky zvuku si můžeme vážně poškodit sluch a zdraví.

Žáci šestých a sedmých tříd měli jedinečnou příležitost prozkoumat hlouběji podmínky vzniku, šíření a vnímání zvuku díky exkurzi na matematicko-fyzikální fakultu.

Ve čtvrtek 31. ledna si mnozí z nich mohli vyzkoušet některé pokusy, pro které tu mají mnohem lepší vybavení. Stali se nejen pozorovateli, ale také spolutvůrci pokusů. Mohli změřit hladinu akustického výkonu při hlučení i při pokusu o naprosté ticho. Odvážní a šikovní pak zkusili předváděné pokusy napodobit.

Škoda, že hodina pokusů rychle utekla. Škoda, že si na ni nenašlo čas více žáků.

fotografie otevřete zde                                  napsal Jiří Tomčala