Historické mapy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

.

18-19 9-na UK PrF  kopieDne 31. ledna obě třídy 9. ročníku navštívily spolu s paní učitelkou Podzimkovou, Jarčíkovou a Novákovou Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, která se nachází na Albertově, kde jsme si připomenuli významné historické události.

Na Přírodovědecké fakultě UK se nám věnovali odborník na historické mapy Ing. Miroslav Čábelka a Mgr. Josef Laštovička z katedry geoinformatiky a kartografie, do jejichž tajů nás postupně zasvětili.

Nastínili nám, jaké zajímavé možnosti po vystudování těchto oborů máme. V geoinformatice se můžeme dozvědět například, jak rozpoznat různé oblasti ze satelitních snímku prostřednictvím světla, které odrážejí. V kartografii jsme se zabývali hlavně historii map především našeho území a způsobem jejich pořizování a zakreslování.

Například každá mapa se lišila podle náboženství, na mapě dříve zobrazovali nahoře jih, kopce zakreslovali "kopečkovou metodou", čím větší kopeček, tím větší hora, mapy zakreslovali vojenští důstojníci v terénu z koňského hřbetu, také za pomoci místních v hospodě, mapa byla v jistém smyslu přímo uměleckým dílem.

Spoustu map jsme měli přímo v ruce, jen se trochu hůře četly, byly totiž psané dnes již nepoužívaným písmem - švabachem.

Přednášku jsme si velice užili a byla velice zajímavá a naučná. Do školy jsme se vrátili kolem jedné hodiny naplněni novými informacemi.

Napsal Filip Stahl  Foto Rozálie Štěpánková

Upravila Lenka Podzimková