Obvodní kolo matematické olympiády (MO) - 5. a 9. ročník

.

Dne 30. 1. 2019 proběhlo obvodní kolo matematické olympiády, kde naši školu reprezentovalo 5 žáků 5. ročníku a 6 žáků 9. ročníku.

Na diplomy úspěšných řešitelů dosáhli v 5. ročníku pouze Vít Hromas a Alice Gregorová, ziskem 13 a 12 bodů z 18 možných. Oběma úspěšným řešitelům gratulujeme, diplomy obdrží od vedení školy.

Žáci 9. ročníků si letos diplomy úspěšných řešitelů (i přes velmi pečlivou přípravu a velmi dobré umístění z pohledu žáků ZŠ) nepřinesli. Nejlepšími z našich byli Vilém Cibulka a Oliver Morgan, kteří ziskem 10 bodů ze 24 sice na diplom úspěšných řešitelů nedosáhli, ale z pohledu žáků srovnatelných ZŠ se umístili na 3. - 7. místě. Skvělou práci odvedli i Vítek Peterka se ziskem 9 bodů a Kamila Pazderková a Levi Crossan se ziskem 7 bodů.

Všem zmíněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy v obvodním kole MO. Za zmínku stojí i skutečnost, že mezi žáky běžných tříd ZŠ  je jen jediný úspěšný řešitel obvodního kola MO v kategorii žáků 9. ročníku.

                                za organizátory MO Lenka Podzimková