Lyžařský kurz 7. ročníku 13.- 19. ledna 2019

.

se konal letos na Husově boudě v Peci pod Sněžkou. Účastnilo se ho 49 žáků a 5 instruktorů.

Po příjezdu do Pece na autobusové nádraží v neděli těsně po obědě jsme přeložili z autobusu lyže a zavazadla do rolby a s doprovodem tří instruktorů se vydali pěšky na Husovu boudu vzdálenou asi 2,5km. 9dětí s instruktorem jely rolbami a u chaty se postaralo o jejich vyložení. Proběhlo ubytování, krátký oběd a pak rychle na svah. Nad chatou jsme se rozdělili do pěti družstev na Ctirady, Šárky, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Večer byli žáci poučeni o chování a bezpečném pohybu na sjezdovkách a na horách všeobecně. Následovalo pak zadání úkolů z Foglarových Rychlých šípů, které nás provázely celý pobyt na kurzu, a které připravila Hanka Kozelková.

Čtyři dny pak probíhal výcvik v družstvech na střídavé permanentky. Znamenalo to, že dvě početnější družstva měla dopoledne lyžařský výcvik a zbylá tři výcvik na běžkách. V poledne se pak družstva měnila s použitím jedné permanentky vždy pro dvě osoby. Podmínky pro výcvik byly velmi dobré. Skvěle připravené byly lyžařské i běžecké tratě. Počasí bylo proměnlivé. Vítr, sněžení a mlha se střídaly se sluníčkem. Na běžkách jsme se zpočátku ukryli před větrem na rovinatých tratích uvnitř lesů, později jsme však navštívili Lesní i Lyžařskou boudu a podnikli i výlet na Černou horu. Lyžařský výcvik postupně probíhal na všech sjezdových tratích v Peci: na Smrku, U lesa, Klondiku, Zahrádkách1, 2, Muldě, Javoru i Bramberku. Čtvrtý den jsme uspořádali závody štafet i jednotlivců na běžkách. Ondra Velenský vybral trasu v okolí Lesní boudy. Trať nebyla nijak náročná a závodili všichni účastníci kurzu. Děti byly spokojeny a mnozí si běžky i docela oblíbili.

Večery probíhaly ve znamení Rychlých šípů. Některé z příběhů si mohli žáci přečíst na oknech jídelny, s dalšími se pak mohli seznámit přímo v sešitové nebo knižní podobě. Jeden večer žáci zhlédli film z roku 1969 Záhada hlavolamu, další večer s baterkami nebo čelovkami stavěli iglú ze sněhu, další dny pak trávili vymýšlením komiksů. Komiksy pak v pěti skupinách prezentovali závěrečný večer. Jeden večer byl ještě věnován přednášce horské služby. Navštívil nás člen horské služby Přemek Kovařík.

Den před odjezdem byl celý věnován sjezdovému výcviku. Ukázalo se i sluníčko a děti si den velmi užily. Během týdne se nikdo vážněji nezranil. Objevila se pouze drobná zranění, bolesti hlavy nebo lehká nachlazení, která bravurně vždy vyřešila zdravotnice kurzu Olga Novotná. Většina dětí absolvovala výcvik v plném rozsahu.

Poslední den jsme pak uklidili chatu, naložili rolbu a vydali se z kopce na autobus. Ke škole jsme dorazili kolem druhé spokojeni a příjemně unaveni.

fotogalerii otevřete zde                                  napsal Petr Korecký