Na skok na Staroměstské náměstí

.

18-19 7A 1S žáky 7.A jsme se vydali na prohlídku Staroměstské radnice, neboť se právě učíme o době husitské a probíráme i význam Jiřího z Poděbrad v české historii.

18-19 7A 218-19 7A 318-19 7A 4Žáků se ujala sympatická paní průvodkyně, která jim ukázala významné sály, jako  byl původní městský soud, Brožíkův sál a vzala nás i do tajemného města, které se nachází pod Staroměstskou radnicí, kde dříve bývalo rušno a kde se trápili i někteří vězňové.

Žáky prohlídka zaujala, zopakovali jsme si typické znaky románského slohu i gotiky, podívali se na zrekonstruovaný Orloj a na závěr jsme se zastavili i u sochy Mistra Jana Husa, o kterém již ví spoustu informací.

                       napsala Mgr. Dana Gazdová