Obvodní kolo fyzikální olympiády v Bílé

.

18-19 FO 1V pátek 17. 5. 2019 v naší ZŠ proběhlo obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie G - žáků 7. ročníků základních škol.

Toto kolo se již v naší městské části mnoho let neorganizovalo. K zorganizování tohoto kola jsem se rozhodla po dohodě s předsedkyní obvodní komise FO a zjištění, že vůbec existuje, ve snaze podpořit žáky základních škol v jejich touze po soupeření se sobě rovnými.

Soutěže se zúčastnilo 35 žáků ze 4 základních škol (Bílá, Červený vrch, Hanspaulka, Náměstí Svobody). Žáci řešili celkem 4 úlohy, z nichž jedna byla praktická. Síly mezi účastníky jednotlivých škol byly vyrovnané, diplomy úspěšných řešitelů obdrží celkem 18 žáků. 

Našimi nejúspěšnějšími řešiteli byli:  Mikuláš Zahořík - vyhrál celou soutěž s velkým náskokem, Viktorie Vítová, druhá z našich žáků se umístila celkově na 7. místě. Dalšími úspěšnými řešiteli jsou: Adam Doležal, Thomas Chessell, Benjamin Morgan, Magdalena Letáčková a David Ungerman.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Ostatním řešitelům děkujeme za účast a snahu, která se jistě v příštím roce zúročí.

Za organizátory obvodního kola          Lenka Podzimková

Foto - Jiří Tomčala