Doběhli jsme do cíle charitativního Běhu pro Prahu 6

.

Letos jsme díky žákům a jejich sponzorům, díky učitelům a rodičům vyběhali neuvěřitelných Kč 247.485,- a naběhali 3.437,2 km.

Tuto částku jsme rozdělili takto:

1. Dílně Eliáš – na nákup výtvarných pomůcek, vybavení keramické dílny, kde pracují různě postižení spoluobčané

2. Domovu sv. Karla Boromejského – na nákup zdravotního materiálu a pomůcek pro seniory

3. panu Petrovi – je nemocen ALS – tato nemoc je progresivní svalové onemocnění, které postihuje motorické nervové buňky (tzv. Motoneurony) v mozku, míše.

4. Alse, z.s. - nákup zdravotních pomůcek pro nemocné ALS

 

Ve středu 12. 6. 2019 nás navštívil pan Petr s manželkou, aby všem běhajícím poděkovali za finanční pomoc, kterou jsme panu Petrovi mohli poskytnout. Na závěr jsme se společně vyfotografovali.


V pátek 14. 6. jsme navštívili Domov sv. Karla Boromejského, kde nás velmi hezky přivítali, pohostili nás limonádou a každý žák byl obdarován malým zápisníkem. Následovala příjemná přednáška o historii kláštera, prohlídka nádherné zahrady a nakonec společné foto.


Jsme rádi, že jsme poznali mnoho zajímavých a obětavých lidí a zároveň nás těší, že jsme mohli pomoci.


                                                       napsaly Simona Křehlíková a Martina Beitlová