Sobota na lodích 2019

.

V sobotu 8. června jsme opět vyrazili na naši oblíbenou řeku Sázavu. Soboty se účastnilo letos 51rodičů, učitelů a žáků naší školy.

Většina z nás odjela na sraz Posázavským pacifikem společně z Hlavního nádraží v Praze, někteří se do Týnce dopravili po vlastní ose. Během týdne dost pršelo a hladina řeky právě kulminovala.

Zpočátku bylo i docela chladno proti jiným létům. Nálada však byla výborná. Protože poměrně dlouho trvalo, než jsme si vyzvedli lodě, tak jsme se na vodu dostali až kolem jedenácté. Řeka tekla, a tak cesta příjemně a rychle ubíhala. Na jezech jsme si pomáhali a celou dobu jsme pluli při tak velkém množství lodí dost pohromadě. I tak se objevila nepříjemná místa a některé posádky se objevily ve vodě. Zvláště zrádný byl pak jez před Kamenným přívozem, kde uvázlo několik posádek. Pár rodičů se pak rozhodlo raději dále po vodě nepokračovat.

Na oběd na hráz do Kamenného přívozu jsme dorazili kolem půl druhé na lodích nebo pěšky po břehu řeky. Na hrázi bylo již plno lodí a nebylo jednoduché zde zaparkovat. Postupně se to však podařilo všem 21 lodím. Následovala zhruba hodinová přestávka k lehkému občerstvení a odpočinku. Oteplilo se. Po obědě již někteří odjeli do Prahy vlakem nebo auty, ostatní pokračovali do cíle v Pikovicích. Do cíle v Pikovicích nás čekala již jen třetina cesty. Na půl hodiny jsme se ještě zastavili na koupání pod skálou u Luky pod Medníkem.

Pak jsme už rychle spěchali, abychom včas odevzdali lodě. Do Pikovic jsme dorazili tak rychle, že někteří stačili stihnout vlak do Prahy ještě v 17:45. Část účastníků se vydala na vlak do Čerčan. Do Prahy se poslední účastníci dostali kolem půl desáté.

Akce se i přes některé problémy cestou vydařila a už se všichni těší na příští rok. Že bychom změnili řeku?

fotogalerii z akce otevřete zde            napsal Petr Korecký