Adaptační kurz tříd 6. ABC v Podhradí u Ledče nad Sázavou

.

Během prvního víkendu v novém školním roce zorganizovala naše škola adaptační pobyt pro žáky šestých tříd. Účast 69 dětí potvrdila veliký zájem rodičů i dětí.

Společný pobyt dětí v šestých třídách na začátku školního roku mimo školní prostředí umožňuje dětem se poznat navzájem a posílit vztahy mezi sebou. Učitelům nahlédnout na nově sestavený kolektiv z jiného úhlu pohledu. Velmi jsem ocenila možnost s dětmi pobýt v přírodě a též možnost s nimi neformálně pohovořit jistě přispěla k rychlejšímu sblížení s kolektivem. Během herních aktivit jsem mohla zaregistrovat kdo je odvážný, kdo rád pomůže, kdo je rychlý, kdo je zaměřený pouze na svůj úspěch. Také se ukázalo, kdo je schopen organizovat a v kolektivu je vůdčí osobnost.

Během celého čtyřdenního pobytu si děti mohly vyzkoušet svoji kompetenci ke spolupráci, schopnost vycházet se svými vrstevníky, poznat svoje možnosti důvěry, dokázat se spolehnout na druhé. Také si ověřily, jak je důležité činnost pochopit, umět si ji rozplánovat, zvládnout zapojit se ve skupině a pomáhat si navzájem. Někteří jedinci dokonce překonávali stesk po mamince a s podporou svých nových spolužáků a učitelů ukončili pobyt s úsměvem.

Program byl velmi pestrý, proto volného času nebylo mnoho. Děti během něj mohly využít vyhřívaný bazén a hřiště ke hrám.

Myslím, že příležitost k poznávání dětí v novém kolektivu touto formou je opravdu funkční proces. Rekreační areál Podhradí u Ledče nad Sázavou je velmi vhodný k tomuto procesu svým zázemím a servisem, mám na mysli kuchyň, pravidelný úklid v ubytování, vstřícné jednání správce objektu. Velmi cenný je společný pobyt celého kolektivu dětí šestých ročníku, při kterém se naučí brát se navzájem jako rovnocenní partneři. Také dětem se pobyt líbil, aktivitám nadšeně tleskaly. Děti ze 6. B by jistě vyrazily společně znovu.

Ráda bych zmínila, že o dobrou atmosféru se postaral dokonale spolupracující tým kolegů. Akce byla zajištěná s naprostým přehledem a rutinou zkušených učitelů tělesné výchovy. Díky všem se náš adaptační pobyt opravdu velmi vydařil.

fotogalerii otevřete zde             třídní učitelky tříd 6. ABC