Když si učitelé vychovávají své nástupce

.

Konference v pátek 18. října 2019 na závěr tříletého projektu Společenství praxe – vize a realita projektu OP VVV ve vzdělávacím modulu Člověk a příroda (Přírodopis, Chemie, Fyzika, Zeměpis) se nám vydařila.


Prezentací EarthKAM – využití mezinárodního projektu NASA ve škole (Lenka Podzimková, Vítek Peterka, Linda Kallasová) i uvedením výstupu akčního výzkumu na téma Možnosti a meze zapojování mezioborových témat do výuky chemie na základní škole (Petra Sobotková, Hana Kozelková, Martin Rusek) jsme jako učitelky z praxe dokázaly posluchače zaujmout, ale hlavně přispět k ukázkám příkladů dobré práce na školách tak, že jsme daly vědět o naší škole v tom nejlepším světle.

HankaLenka
Hana Kozelková a Lenka Podzimková