Žáci 5. C pomáhají Austrálii

.

19-20 Australie1Požáry v Austrálii jsou hojně skloňovaným tématem v médiích. Tyto zvěsti dolehly i k uším žáků 5.C. Mluvili jsme o tom, jak tyto rozsáhlé ohně poznamenávají celý kontinent a všechny jeho obyvatele.

Děti z toho byly smutné a hledali jsme způsob, jak bychom mohli pomoci. Vzhledem k tomu, že Austrálie je daleko, rozhodli jsme se pomoci finančním příspěvkem.

Děti se nakonec dohodly, že věnují peníze, které si vydělaly na vánočním jarmarku. Pro někoho to bylo těžší rozhodnutí než pro jiného, ale odhodlání udělat dobrý skutek zvítězilo u všech.

Ve čtvrtek 23. ledna jsme se vydali do banky, kde jsme vložili 2 518 Kč na veřejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“ pořádanou Zoologickou zahradou hl. m. Prahy.

19-20 Australie2Návštěva tak rozsáhlé skupiny dětí zprvu budila u zaměstnanců banky nezastíraný údiv. Ten byl po chvíli vystřídán úsměvy.
Před bankou jsme se vyfotili, abychom měli na tento čin společnou památku.

Jsme rádi, že i náš příspěvek pomůže při péči o australskou faunu v nouzi.

Napsala Martina Beitlová