Skvělý výsledek žáků 5. ročníku v obvodním kole matematické olympiády

.

Ve středu 28. 1. 2020  se naši žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili obvodního kola matematické  olympiády. I přes chřipkovou epidemii se zúčastnilo pět žáků pátého ročníku a čtyři z nich si přinesli diplomy úspěšných řešitelů za skvělé výsledky:

Žáci 5. ročníku řešili tři úlohy, na jejich řešení měli celkem 90 minut.  

Nejlepším z našich byl Max Hozda, který získal 17 bodů z 18 možných. Druhou z naších žáků byla Ema Smijová, která získala celkem 15 bodů, třetí z našich je Jana Akrmanová se ziskem 11 bodů a o jediný bod zaostala Jana Bittnerová, která se i tak s přehledem vešla do skupiny úspěšných řešitelů. Kompletní výsledková listina je k vidění na stránkách www.zscvrch.cz

Žáci 9. ročníku řešili čtyři úlohy, na které měli celkem 4 hodiny čistého času.

Z naší školy se soutěže účastnili dva žáci. Alex El Tohami patřil k těm nejlepším ze základních škol, ale i přes velmi pěkný výsledek na diplom úspěšného řešitele nedosáhl. V matematické olympiádě ve vyšších ročnících uspějí až na výjimky žáci víceletých gymnázií a matematických tříd základních škol.

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Za organizaci MF soutěží

                                       Lenka Podzimková