Aktuálně k zasílání učiva prostřednictvím systému Bakaláři 11.3.2020

.

Od 9.3. zasílají učitelé žákům práci pro samostudium prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři - Komens formou obecné zprávy pro žáky a pro rodiče. Učitel má možnost u zprávy vidět, kdo si zaslanou informaci přečetl.

Je třeba, aby si zprávu přečetl ve svém profilu žák i rodič.

Zákonné zástupce žádáme o úzkou spolupráci - jedná se o dohled nad prací žáka, aby vypracoval co nejsvědomitěji zadané úkoly. Rodič tímto zajistí, že zaslaná informace k žákovi opravdu dorazí a bude zpracována.

Uvedený systém komunikace byl nastaven s výhledem na týden, ukazuje se však, že se bude jednat o delší období a budeme muset přistoupit k dalším možnostem on-line výuky.

Způsoby další následné výuky pečlivě zkoumáme, zkoušíme, prověřujeme. Jakmile budeme mít potřebná data k dispozici, ihned vás budeme informovat.

Připravme se na změny, které mohou nastat v poměrně krátkých časových intervalech.

Děkujeme za spolupráci.

                                    vedení školy