Informace pro rodiče a žáky - poslední dubnový týden

.

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme vás v nelehké době a doufáme, že jste všichni zdrávi. Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu dětí při studiu a také za toleranci. 

Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování všem vyučujícím, kteří se  skvěle vypořádali se složitou situací a daří se jim i přes veškeré problémy vyučovat. 

Bohužel, v současné době vám nemůžeme sdělit žádné podrobnější informace ohledně nástupu dětí do školy, neboť zatím nic konkrétního nevíme. Je to až neuvěřitelné, ale školy od vyhlášení nouzového stavu nedostaly žádné oficiální stanovisko MŠMT (kromě informace o zápisu a o přijímacích zkouškách-ta však počítala s nástupem dětí do škol, takže nyní již není aplikovatelná). Vycházíme tedy, stejně jako vy, z obecné informace, že děti prvního stupně by měly nastoupit do školy 25.5., ale v dobrovolném režimu. Žáci druhého stupně by se do školních lavic už do konce roku neměli vrátit. Samozřejmě vás budeme obratem informovat, jakmile dostaneme nějaké bližší údaje.

V průběhu následujícího týdne bychom však chtěli rozeslat dotazník pro rodiče dětí prvního stupně ohledně předběžného zjištění zájmu o docházku do školy po 25.5., tak jak avizuje návrh vlády na návrat dětí do škol. Žádáme vás o jeho vyplnění.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Martin Molčík, ředitel školy