Ministerstvo školství zaslalo metodiku k otevírání základních škol

.

Vážení rodiče, zveřejňujeme tímto avizované informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.

Metodiku v plném znění otevřete zde.

Čestné prohlášení zákonných zástupců stáhnete zde.

Koncem minulého týdne byli rodiče žáků prvního stupně prostřednictvím systému Bakaláři vyzváni k vyplnění dotazníku, který se týká zjištění předběžného zájmu o umístění žáka do "školní skupiny" od 25. května 2020. O vyplnění dotazníku žádáme do středy 6. května 2020.

Situaci s výukou pro žáky devátých tříd řešíme.

Na základě zaslaných pokynů Ministerstvem školství, výsledku dotazníku pro rodiče a vývoji epidemiologické situace obecně, vás budeme včas informovat o konkrétních pravidlech platných pro otevření ZŠ Bílá.

Je nutné připomenout, že stěžejní výukou do konce školního roku je distanční forma, nabídka otevření školy a přihlášení dítěte do "školní skupiny" nemůže být pochopena jako plnohodnotná výuka v původním rozsahu. Na dotazy typu "kdo povede jednotlivé skupiny" nejsme schopni dopředu odpovědět - zorganizovat více forem vzdělávání najednou a současně zabezpečit zaslané metodické pokyny nebude snadné.

Děkujeme za spolupráci.

                             vedení školy