Přijímací řízení na střední školy 2020

.

Vážení rodiče, milí žáci,
jistě už všichni víte termíny přijímacího řízení na střední školy.


- čtyřleté obory - 8. 6. 2020 státní jednotná přijímací zkouška
- víceleté obory - 9. 6. 2020 státní jednotná přijímací zkouška


Pozor- některé školy mají i vlastní  školní přijímací zkoušku, a to v různých termínech.
Veškeré informace byste měli nalézt v pozvánkách na přijímací zkoušky. Je také třeba sledovat stránky jednotlivých škol.

Co se týká odvolání, pokud by náhodou žák nebyl přijat, v letošním roce musíte podat Žádost o nové rozhodnutí o přijetí, a to do tři dnů po obdržení vyrozumění o nepřijetí( odvolání se letos nazývá Žádost.....)
Většina škol má formulář na svých stránkách a zároveň veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT.


Zápisový lístek

Prosím, nezapomeňte, že musíte dodat na SŠ zápisový lístek. Všichni žáci devátých ročníků lístky obdrželi. Žáci sedmých a pátých ročníků nahlásí třídním učiteli, že byli přijati a dohodnou se, kdy si zápisový lístek vyzvednou ve škole.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný, a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Milí deváťáci, sedmáci a páťáci, přeji vám všem hodně štěstí u přijímaček!!!!

Eva Richterová