Informace pro žáky a rodiče na období června 2020

.

Milí žáci, rodiče,

tímto dopisem bychom vás chtěli informovat o výuce v průběhu posledního školního měsíce. Většina informací se bude týkat druhého stupně, ale své si najdou všichni.

Jistě jste zaznamenali informace MŠMT o tom, že by i žáci druhého stupně mohli nastoupit od 8. června do školy. Pokyny jsou takové, že by se žáci jednotlivých tříd mohli scházet ve škole ke konzultacím nebo na třídnických hodinách, stále však ve skupinkách maximálně po 15 žácích. Distanční výuka by i v tomto období měla zůstat zachována, stejně jako v případě žáků prvního stupně.

Po zkušenostech z minulého týdne, z týdenního provozu, kdy do školy docházelo přibližně 160 žáků prvního stupně, a během něhož jsme dvakrát museli s hygienou, učiteli a rodiči řešit úpravu provozu některých tříd s podezřením na možnou nákazu coronavirem (naštěstí v obou případech byly obavy liché), a s tím související omezení vstupu žáků i učitelů do budovy školy a napjaté čekání na výsledky testů, jsme se rozhodli, že pro žáky druhého stupně nebudeme organizovat pravidelnou výuku. Žáci druhého stupně tak nebudou docházet do školy ani v průběhu měsíce června a běžná výuka pro ně, stejně jako pro žáky prvního stupně, kteří do školy nenastoupili, začne až v září 2020. Žáci však mají možnost v tomto období oslovit své učitele a domluvit si individuální nebo skupinovou konzultaci, pokud by měli zájem o vysvětlení učiva. Učitelé jsou v tomto ohledu připraveni vyjít žákům vstříc. V průběhu měsíce dojde také k uzavření klasifikace za druhé pololetí školního roku.

Rád bych vám také s dostatečným předstihem chtěl sdělit plán školy na poslední červnový týden. Rozhodli jsme se, že učebnice, které žáci tento školní rok používali, budeme vybírat až v září, na začátku příštího školního roku, s výjimkou žáků 5. a 9. ročníku a dětí, které v příštím školním roce již do naší školy nenastoupí. Tyto ročníky by učebnice vrátily v průběhu posledního týdne. Jelikož je také nutné před koncem školního roku vyklidit i šatní skříňky, chtěli bychom, aby se jednotlivé třídy dostavily do školy (vždy podle harmonogramu na přibližně hodinu a půl) a skříňky vyklidily. Při té příležitosti bychom všem třídám udělali společnou fotografii, aby jim i na letošní školní rok zbyla nějaká vzpomínka. Fotografoval by pan učitel Tomčala vždy jen celou třídu při odchodu ze školy a fotky by pak byly k dispozici v elektronické podobě u třídních učitelů. Toto bychom chtěli zvládnout v průběhu pondělí až čtvrtku. No a v pátek bychom chtěli dětem osobně vydat vysvědčení. Předpokládáme, že by děti dorazily do školy opět podle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí před školou a ve společných prostorech.

Pokud byste měli nějaké dotazy k průběhu výuky v posledním týdnu nebo ke konci školního roku, obraťte se klidně na své třídní učitele nebo na vedení školy.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Martin Molčík, ředitel školy