Testování páťáků z anglického jazyka

.

Minulý týden 11. a 12.6. na naší škole proběhlo plošné testování žáků 5. ročníků z anglického jazyka. Testování se zúčastnili všichni naši páťáci a také více než dvacet žáků z jiných škol, kteří měli zájem o studium ve výběrové třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka na druhém stupni.

Pro zjištění jejich jazykové úrovně jsme zvolili standardizovaný adaptivní online test.

Naším cílem bylo především zjistit úroveň jazykových znalostí našich žáků na konci prvního stupně, kdy mají za sebou pět let studia anglického jazyka a tím si zároveň udělat představu o kvalitě výuky na naší škole. Druhý účel testování bylo rozřazení žáků do výkonnostních skupin na druhém stupni včetně výběrové třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jak si naši žáci vedli?

Přestože jsme měli jistou představu o šikovnosti našich dětí, výsledky překvapily i největší optimisty. Více než polovina našich páťáků dosahuje úrovně B1 nebo vyšší.

Jinými slovy, již nyní jsou připraveni složit maturitní zkoušku z anglického jazyka(!). Další třetina žáků je na úrovni A2, tj. dosáhla požadované výstupní úrovně pro základní vzdělávání.

Ostatní žáci dosáhli úrovně A1, která se očekává na konci prvního stupně základní školy.

Věříme, že kromě nesporného talentu a rodinné podpory, které vždy hrají nejdůležitější roli, jsme našim žákům k tomuto úspěchu pomohli i my kvalitní výukou na hodinách anglického jazyka. Také doufáme, že se děti se svou úrovní nespokojí a že je bude výsledek motivovat k další práci a rozvoji.

Gratulujeme všem žákům k výbornému výsledku!

Za zkušební komisi,

Lukáš Bůžek