Začátek školního roku 2020/21

.

Milí žáci, žákyně a rodiče,

zdravíme vás před začátkem školního roku. Doufáme, že jste si užili dlouhé prázdniny a dostatečně si odpočinuli. My jsme se na nový školní rok pečlivě připravili, proběhly četné opravy a samozřejmě malování některých tříd.

Přejeme všem dobrý start a hodně studijních úspěchů.

vedení školy

A nyní vám sdělujeme důležité informace k začátku školního roku :

Sejdeme se ve svých třídách v úterý 1.9. v 8.00 hodin, třídní učitelé informují rodiče a žáky s časovým plánem na první den. Pokyny si pečlivě přečtěte, u některých ročníků budou obsahovat informaci o nutnosti přinést a odevzdat učebnice hned první školní den.  

Slavnostní zahájení pro prvňáčky začíná v 8.15 hodin venku před hlavní budovou, následovat bude schůzka rodičů s třídními učitelkami.

První školní týden mohou navštěvovat školní družinu žáci 1.-3. ročníku i bez přihlášky. Žádáme rodiče, aby svým dětem sdělili, zda mají po vyučování jít do družiny nebo budou odcházet domů.

Ranní družina s ohledem na epidemiologickou situaci zrušena. 

1.9.2020 bude provoz školní družiny do 16,00 hodin.

Obědy pro žáky jsou zajištěny od úterý (11.00-12.30). Pokud žák nebude chtít obědvat ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit přes e-jídelníček. 

Rozvrhy jednotlivých tříd jsou po přihlášení k dispozici v systému Bakaláři. S novinkami platnými od nového školního roku žáky seznámí třídní učitelé.