Informace o průběhu třídních schůzek 9. září 2020

.

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhnou třídní schůzky ve škole prezenčně pouze pro všechny nové kolektivy, tzn. 1.A, 1.B, 1.C a 6.A, 6.B a 6.C a zároveň pro třídy s novým třídním učitelem, tj. 3.B, 3.C a 5.C. Pro třídy prvního stupně začnou třídní schůzky v 17.00 hodin, pro třídy druhého stupně začnou v 17.15 hodin.

Pro ostatní třídy platí, že třídní schůzky proběhnou ve středu 9. 9. 2020 distančně.

Informační pokyny pro rodiče rozešlou třídní učitelé emailem.

Rodiče žádáme, aby zaslané informace důkladně přečetli, pro jednotlivé ročníky došlo k různým změnám, které se týkají organizace výuky, školního vzdělávacího plánu, školního řádu a pochopitelně zajištění případné distanční výuky.

                                                                 vedení školy