Adaptační kurz 6.ABC

.

20-21 adaptacni kurz 6ABC 01Adaptační kurz 6. tříd proběhl od pátku 11. do pondělí 14. září ve Lhotce u Mělníka. Zúčastnili se téměř všichni žáci.

20-21 adaptacni kurz 6ABC 02V šestém ročníku dochází ke změně třídních kolektivů, přicházejí žáci z jiných škol, proto je naším cílem, aby se děti vzájemně poznaly, navázaly nová přátelství a také se lépe seznámily s námi, se svými novými třídními učitelkami.

20-21 adaptacni kurz 6ABC 03Hlavní náplní celého kurzu jsou aktivity zaměřené na spolupráci, ale také poznání svých schopností. Nechybí ani trocha sportování a legrace. Průvodním tématem se letos staly pohádky, takže jsme mimo jiné obdivovali neuvěřitelnou kreativitu všech při výrobě pohádkových vývěsních štítů a velmi se pobavili při závěrečném festivalu divadelních pohádkových skečů.

20-21 adaptacni kurz 6ABC 04Kurz proběhl bez problémů, slnil svůj účel. Děti se chovaly výborně a my, vyučující, jsme rády, že jsme je poznaly v mimoškolním prostředí.

                                                       

 

                                      Třídní učitelky 6. tříd