Organizace výuky v období od 12.10.2020

.

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 997 ze dne 8. října 2020 se zavádí na 2. stupni základní školy střídavá výuka.
Na ZŠ a MŠ Bílá bude probíhat následujícím způsobem:

v týdnu od 12.10. do 16.10.2020 mají prezenční výuku ve škole všechny třídy 8. a 9. ročníku podle platného rozvrhu hodin. Třídy 6. a 7. ročníku se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19.10. do 23.10.2020 mají prezenční výuku ve škole všechny třídy 6. a 7. ročníku podle platného rozvrhu hodin. Třídy 8. a 9. ročníku se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně.

Práce pro distanční výuku bude průběžně zadávána, jak již bylo dříve avizováno, prostřednictvím Google učebny. Rozvrh on-line výuky je zveřejněn na webu školy. Upozorňujeme především žáky na nutnost sledování změn i tohoto rozvrhu (v případě onemocnění vyučujícího bude hodina v rozvrhu vymazána a nebude realizována).
Zdůrazňujeme, že účast dětí na distanční výuce je povinná a vyučující budou evidovat docházku.

Žádáme rodiče, aby v době distanční výuky neposílali své děti na oběd do školní jídelny. Děti na oběd sice nárok mají, ale z důvodu přijatých opatření by bylo lepší, aby se v době distanční výuky nepotkávaly s dětmi, které se v tuto dobu vzdělávají prezenčně. Škola proto odhlásila obědy všem dětem 6. a 7. ročníku na týden od 12.10. a dětem 8. a 9. ročníku na týden od 19.10.2020. Pokud byste i přesto oběd vyžadovali, musíte si oběd objednat. Školní jídelna pak umožní odběr obědů v čase mezi 14.00 až 14.15 hodin.

Ve dnech 26. – 27. října 2020 vyhlašuje Vláda České republiky dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Tato opatření jsou platná po dobu 14 dnů. Následně budeme reagovat na další aktuální vývoj situace.

vedení školy