Informace o provozu školní jídelny

.

Informujeme rodiče a žáky o obnovení provozu školní jídelny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem ( do14.00 ) stravu objednat.

Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 11.30 do 13,00 hodin, snažte se přijít co nejdříve. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.

Je třeba sledovat aktuální informace, v současné chvíli máme část personálu škoní jídelny v karanténě.

                                                          vedení školy