Informace k odevzdávání přihlášek ....

.

Vážení rodiče, milí deváťáci,

termín odevzdání přihlášek na střední umělecké školy se blíží, a proto si dovoluji vám připomenout, že přihlášky je nutné odevzdat ( zaslat ) na SŠ do 30. listopadu 2020.

Každoročně jsme společně s dětmi navštěvovali veletrh středních škol - Scholu Pragensis . Letos se tato přehlídka uskuteční online. Proto vám zasílám informace z Magistrátu hlavního města Prahy:

1) Schola Pragensis, každoroční přehlídka středních škol na území hl. m. Prahy, se letos uskuteční v online podobě (scholapragensis.online) ve dnech 26. - 28. 11. 2020
 
2) Společně se Scholou Pragensis dojde i ke spuštění trvalé prezentace pražského školství, a to na webu prahaskolska.eu.

V lednu se určitě uskuteční schůzka ohledně podávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků. Kdy a jakou formou schůzka proběhne, vás budu včas informovat.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Eva Richterová - výchovná poradkyně