18.11.2020 začíná prezenční výuka pro 1. + 2. roč.

.

Vážení rodiče,
informujeme vás, že od středy 18.11.2020 přechází žáci 1. + 2. ročníku na prezenční výuku, žáci 3. - 9. ročníku pokračují ve výuce distanční. Mateřská škola je v provozu stále.

Od středy 18.11.2020 budou tedy do školy chodit třídy 1.ABC a 2.ABC. Dle nařízení vlády se nebudou vyučovat předměty tělesná výchova a hudební výchova, rozvrh hodin se třídám změní. Přesné informace a pokyny k výuce obdržíte od třídních učitelek.

Při výuce musíme zajistit vládou stanovená opatření, která brání šíření viru Covid 19. Jedná se hlavně o nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, dále jsme jednotlivým třídám posunuli začátek výuky, přestávky, přeskupili některé skupiny dětí - jedná se o skupiny AJ lektorů tak, aby nedocházelo k míchání kolektivů tříd 1.AB a 2.AB.

Školní družina - bude v provozu pouze odpoledne, tedy od skončení dopolední výuky, a to do 17.00 hodin. Pro pobyt dětí ve školní družině platí stejná preventivní opatření, jako pro výuku ve třídě.

Školní obědy – školní jídelna bude vydávat žákům 1.ABC a 2.ABC obědy, prostor jídelny bude rozdělen na poloviny, aby se žáci jednotlivých tříd při konzumaci nemíchali. Na oběd bude těchto šest tříd chodit dle rozpisu. Žáci prvních a druhých tříd budou mít obědy automaticky přihlášeny, žádáme tímto rodiče, aby včas zajistili na účtu svých dětí dostatečnou finanční rezervu.

Žákům s distanční výukou bude školní jídelna oběd vydávat jako dosud do přinesených jídlonosičů. Dětem nebude umožněna konzumace obědů v jídelně školy. Výdej bude možný po 13.00 hodině, jakmile budou odobědvány děti z prezenční výuky. Žáci s distanční výukou mají obědy automaticky odhlášeny, pokud si budou chtít oběd odebrat, je nutné ho v e-jídelníčku napřed objednat, do 14.00 předchozího dne.


Shrnutí na závěr:

1.+ 2. ročník má povinnou prezenční výuku, pro třídy 1.ABC a 2.ABC nelze současně organizovat výuku distanční.

3. - 9. ročník pokračuje v distanční výuce, opakujeme tedy dříve zveřejněný text s pokyny:

Učitelé budou zadávat úkoly prostřednictvím Google učebny a zároveň bude probíhat online výuka ve zredukované formě. Rozvrh online výuky je k dispozici na webu školy. Na základě zkušeností pedagogů z on-line výuky jsme na webu školy zveřejnili pravidla on-line výuky, s cílem výuku zeefektivnit. Připomínáme, že distanční výuka je pro děti povinná a učitelé na on-line výuce budou vést docházku. Absenci na on-line výuce bude nutné omluvit třídnímu učiteli.

Doplňující informace pro rodiče a žáky, kteří mají k distanční výuce školní IPAD :

- pokud má žák výuku prezenční, vrátí jeho rodič IPAD s nabíječkou na vrátnici školy, paní vrátná vrácení potvrdí na Výpůjční list. Termín vrácení - do pátku 20.11.2020.

- pokud žák pokračuje v distanční výuce, IPAD k výuce z domova používá dál, výpůjčka se automaticky prodlužuje.

V případě potřeby se neváhejte obracet na své třídní učitele nebo na vedení školy. Pokud to půjde, pokusíme se vám s problémy týkajícími se výuky pomoci.

                                                         S pozdravem Jiří Švec, zástupce ředitele školy