Informace ředitele školy k prvnímu čtvrtletí

.

Dobrý den Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás na konci prvního čtvrtletí pozdravil a zároveň informoval o situaci ve škole a o dalších organizačních opatřeních, které nás blízké době čekají.

V průběhu tohoto týdne probíhají jednotlivé třídní schůzky, bohužel stále bez vaší osobní účasti. Přesto doufám, že i takto online se s vašimi třídními učiteli rádi setkáte a dozvíte se další novinky ze školy a zároveň informace o prospěchu vašich dětí. Pokud byste potřebovali konzultovat prospěch v jednotlivých předmětech, neváhejte se e-mailem obrátit na konkrétní učitele. V případě požadavku osobní konzultace si s vámi učitelé domluví konkrétní termín a způsob konzultace.

Zároveň bych vás chtěl informovat, že jsme se rozhodli ke čtvrtletí školního roku upravit školní řád tak, aby lépe reflektoval i nový typ výuky – distanční výuku. ŠŘ jsme doplnili o kapitolu Režim školy během distanční výuky, kde jsme jasně vymezili povinnosti jednotlivých stran, tedy školy a učitelů, žáků i rodičů a všem tak nový typ výuky ještě více zpřehlednili. Nová kapitola se nachází na straně 7 a 8. Původní text zůstal beze změny. Nový školní řád je k dispozici na webových stránkách školy.

Jak jste jistě všichni zaznamenali, vydalo MŠMT schéma postupného návratu dětí do školy a s tím spojeným rozvolňováním hygienických opatření. Pro nás je nyní důležité datum 30.11.2020, kdy se do školy vrací většina dětí. Konkrétně jsou to 3., 4. a 5. třídy a žáci 9. ročníku. Tyto děti nastupují na prezenční výuku a distanční výuka již nebude dále vedena. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat rotační metodou, tedy jeden týden absolvují děti prezenční výuku a druhý týden zůstanou doma na distanční výuce. V našem případě 30.11. Nastoupí 6. A, 6. B, 6. C a 7. A. Třídy 7. B, 7. C a všechny třídy 8. ročníku zůstanou 30.11. doma na distanční výuce a k prezenční výuce nastoupí až v pondělí 7.12., kdy naopak 6. ročník a 7. A zůstanou doma na distanční výuce.

Aby to však nebylo tak jednoduché, mají školy zatím zakázáno spojovat žáky různých tříd dohromady a zároveň je stále zakázána výuka hudební výchovy a tělesné výchovy. Toto opatření ovlivní především výuku anglického jazyka, kdy nebudeme rozdělovat děti do původních skupin, ale anglický jazyk se bude vyučovat pro celou třídu hromadně. Zároveň jsme přistoupili k mírné úpravě školního rozvrhu. Tyto úpravy se objeví přímo v bakalářích a ovlivní většinou jen čas konce dopolední výuky, a to i s ohledem na organizaci obědů ve školní jídelně, abychom alespoň částečně splnili nařízená opatření. V této souvislosti ještě zmiňuji, že děti, které zůstanou na distanční výuce, mohou docházet na obědy. Ty si ovšem budou vyzvedávat ve stanovenou dobu buď mezi 11.00-11.20 nebo mezi 14.00-14.20 hodin do jídlonosičů. Konzumace ve ŠJ je zakázána.

Věříme, že tato opatření budou opravdu jen dočasná a děti se začnou vyučovat podle původního rozdělení a rozvrhu v co nejbližší době.

Zdravím vás a všem vám přeji hlavně zdraví, klid a dobrou náladu v nadcházejícím adventním čase.

Martin Molčík
ředitel školy

Průběžné organizační informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.