Sláva, máme družinový kalendář na rok 2021!

.

20-21 kalendar 2V rámci našeho družinového projektu pro školní rok 2020/ 2021 nazvaném „Časostrojem za divy světa od minulosti do současnosti“ jsme ve školní družině během podzimních měsíců cestovali za zajímavými místy a památkami Prahy 6.

V září jsme oslavili 100.výročí založení Prahy 6. Proto jsme s“Časostrojem“ putovali za „Divy Prahy 6“ a vytvořili obrázky do družinového kalendáře.

I když naše činnost byla přerušena „ Covidovými prázdninami“, podařilo se nám kalendáře přece jen namalovat a připravit do tisku. 20-21 kalendar 1

Děti 1. a 2. tříd naší školy při výtvarných činnostech ŠD se nejdříve seznámily s novou jednoduchou výtvarnou technikou tzv. „ tupováním“. Je to jemné vyťukávání obrázků pomocí různých nástrojů. My jsme použili vatové tyčinky a prstové barvy a začali tvořit ( většinou na zahradě, pokud to počasí dovolilo) obrázky kalendáře. Nebyly to již jen kresby pastelkami, jako v předešlých letech, ale krásná díla vytvořená zajímavou technikou, že jsme při výběru obrázků do kalendářů měli velký problém vybrat ty nejhezčí.

Nakonec jsme vybrali obrázky do 7 kalendářů s různými úvodními stranami např. Zřícenina Baba, Stromovka, Břevnovský klášter, ZŠ a MŠ Bílá, Meteorit na Vítězném náměstí, atd. Prostě „Družinové kalendáře“ se povedly a máme z nich radost!

Již se těšíme na rok 2021 a tím i na další družinové aktivity !

Školní družina přeje všem poklidné Vánoce a hlavně hodně zdraví, pevné nervy a lepší rok 2021!

                                              napsala Eva Koucká