Kurz geoinformatiky a kartografie pro žáky 9. ročníku

.

Logo-EUJiž druhým rokem na naší škole probíhá v rámci spolupráce s Katedrou geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (KGK PřF UK) minikurz geoinformatiky a kartografie pro žáky 9. ročníku.

Žáci se učí využívat program Q-GIS ke zpracování rastrových a vektorových dat z celého světa. Používají nejen veřejně dostupná data získaná družicemi, ale třeba i Českým statistickým úřadem a vytvářejí mapy, které obsahují požadované informace. S toutéž katedrou spolupracujeme i na mezinárodním projektu Erasmus+, do kterého se pod vedením kolegyň z přírodovědné sekce zanedlouho zapojí i mladší žáci 2. stupně.

                                        Lenka Podzimková
                                        učitelka fyziky

20-21 Kurz geoinformatiky Povodnova mapa Praha20-21 Kurz geoinformatiky Matejova Mapa20-21 Kurz geoinformatiky mapa srazek20-21 Kurz geoinformatiky Dvorackova20-21 Kurz geoinformatiky Caha mapa povodne