Krásné prázdniny

.

přejeme všem !

Prázdniny barva-zm

............................. a sejdeme se opět v září 2022 ...................

 

2. - 9. třídy zahájí školní rok ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin ve svých třídách, všechny tři první třídy se společně setkají ve stejný den v 8.15 hodin před hlavní budovou školy. Po přivítání prvňáčků si své nové žáky školy odvedou třídní učitelky do tříd.

První školní den jako obvykle nebude delší než dvě vyučovací hodiny, třídní učitelé seznámí žáky s organizací výuky, rozvrhem hodin.

Výdej obědů bude probíhat 11.00 - 12.30 hodin.