Informace o způsobu volby školské rady na tříleté volební období od 1. 2. 2023

.

Dne 30. 11. 2022 proběhnou v budově ZŠ Bílá od 17,00 do 20,00 hod volby do Školské rady při ZŠ Bílá (v rámci třídních schůzek).

Každá rodina má právo na jeden volební hlas za jednoho žáka.

Hlasovací lístek obdrží zákonný zástupce žáka na třídní schůzce od třídního učitele. Odevzdání hlasovacího lístku proběhne vhozením hlasovacího lístku do volební schránky umístěné na vrátnici školy. 

 

Kandidáti do Školské rady při ZŠ Bílá za zákonné zástupce :

1. PhDr. Soňa Rysová
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky/odborná pracovnice

Zákonný zástupce žákyně 2.C

2. JUDr. Jiří Svoboda

Advokát

Zákonný zástupce žákyně 7.A

 

Volební komise :

 

Mgr. Jiří Tomčala - předseda přípravného výboru

Mgr. Jiří Švec - člen přípravného výboru

Lenka Václavíková - člen přípravného výboru