Laskavé Vánoce 2022

.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na tanečním vystoupení Laskavé Vánoce. Představili se vám žáci prvních, druhých a třetích tříd z kroužku tanec, který probíhá jednou týdně. Dále jste mohli vidět dobrovolníky ze čtvrtých tříd, kteří se bravurně naučili anglické doprovodné písně a vytvořili andělský sbor.

V neposlední řadě se vám představili žáci devátých tříd, kteří mají dvě hodiny tance týdně. Musím vyzdvihnout jejich technické schopnosti.

Vytvořili jsme skvělý tým a všichni zastávali důležité role - od pomoci mladším žákům, po přípravu skutečně složité dramaturgie.

Děkuji svým kolegům, kteří se mnou vytvořili video pro radost vás všech. Laskavost a radost jsou stále tou nejdůležitější ingrediencí vzdělávání.

Užijte si hezké svátky.

                               Ingrid Svobodová