Vážení rodiče, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce.

.

Dovolujeme si vás informovat o tom, že zastupitelstvo městské části Praha 6 rozhodlo o pokračování finanční pomoci při zajištění stravování žáků ve školních jídelnách.

Pokud se tedy nacházíte v tíživé finanční situaci, můžete využít pomoci a podat žádost o příspěvek na stravování (viz příloha).

Žádost je potřeba odevzdat v kanceláři školy (hospodářka školy nebo u zástupců ředitele) nejpozději v úterý 10.1.2022.

O dalších administrativních krocích vás budeme informovat.

 
vedení školy