Nové žádosti o prominutí úhrady za stravování v MŠ a ZŠ na období březen - červen

.

Dovolujeme si vás informovat o tom, že zastupitelstvo městské části Praha 6 rozhodlo o pokračování finanční pomoci při zajištění stravování žáků ve školních jídelnách na další období

... je nutno odevzdat do kanceláře školy nejpozději do 31. 3. 2023.

Žadatelům na období leden - únor se žádost automaticky prodlužuje na další období (březen - červen). Nemusí proto podávat žádost znovu. Podpora jim bude poskytnuta i na další období pokud žádost sami nezruší.
Prostředky za uplynulé období (leden - únor) budou vyplaceny na účet žadatele - plátce v nejbližších dnech.

O dalších administrativních krocích vás budeme informovat.

Podrobné informace pro rodiče otevřete zde (word) nebo zde (pdf).

Žádost stáhnete zde (word) nebo zde (pdf).
 
vedení školy