O spisovateli Jiřím Žáčkovi

.

23-24 4C Jiri Zacek 01Na úterý 31. října si pro třídu 4.C připravila naše milá paní knihovnice program o spisovateli a překladateli Jiřím Žáčkovi.

Děti se v knihovně seznámily se životem pana Žáčka (Dozvěděly se třeba, že původně směřoval k úplně jinému povolání, protože vystudoval nedalekou ČVUT.) a také s jeho dílem. Součástí programu byla i prohlídka autorových knih.

Mluvili jsme o Žáčkově poezii pro děti i o bajkách, které napsal. Děti pak zkusily veršovat jako Jiří Žáček a také napsat bajku, která měla musela
obsahovat určitá slova. Svůj výtvor žáci porovnali s bajkou Osel a trn z knihy Ezopovy bajky.
23-24 4C Jiri Zacek 0223-24 4C Jiri Zacek 0323-24 4C Jiri Zacek 0423-24 4C Jiri Zacek 05
Na druhou část programu jsme se přesunuli do třídy, kde děti vytvářely plakáty o Jiřím Žáčkovi. Někdo psal, maloval, stříhal a lepil. Někdo se rozhodl využít iPad a zkoušel tvořit plakát v aplikaci Canva. Plakáty nám nyní zdobí třídu.

Děti se shodly, že se jim program líbil a dozvěděly se mnoho nových informací. V listopadu nás čeká den s Roaldem Dahlem, do kterého vkládáme velká očekávání.

Martina Beitlová, třídní učitelka 4. C