Informace o ukončení Národního testování pro 6. a 9. ročník.

.

Během měsíce října a listopadu proběhlo na ZŠ a MŠ Bílá Národní testování šestých a devátých tříd.

Testování proběhlo elektronickou formou přes aplikaci SCIODAT, žáci vyplnili v jednotlivých dnech test z českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka.

Individuální výsledky jsou přístupné na stránkách www.sciodat.cz pod přihlášením, která žáci obdrželi. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, kontaktujte emailem třídního učitele.


Souhrnné výsledky za třídu a za školu v rámci ČR jsou k nahlédnutí zde:
Analyticka_zprava, zatím jsou kompletně zpracovány výsledky šestých tříd, v rámci ČR jsme se umístili na předních pozicích, konkrétně na:

2. místě v ČJ
10. místě v M
4. místě v OSP
4. místě v AJ


Národní testování za oba uvedené ročníky uhradil Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bílá, ke zdárnému průběhu a pěkným výsledkům pomohlo veliké nasazení, pozornost a vytrvalost žáků při testování.

                         vedení školy