Aktuality

Výsledky zápisu žáků do prvních tříd

.

Výsledky zápisu žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/21 

otevřete zde 

Potvrzení o uzavření školy - ošetřovné

.

Vážení rodiče, jelikož MPO změnilo pravidla a v současné době již neuznává ...

Přihlášení žáka prvního stupně k výuce od 25.5.

.

Dle instrukcí zaslaných třídními učiteli 1. - 5. tříd je spuštěno přihlašování žáků přes webovou aplikaci Bakalářů - Ankety. Je nutné použít webový prohlížeč. Termín přihlášení je do neděle 17.5.2020 do 24:00 hodin.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

.

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme vám právně závaznou vyhlášku upravující hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - k přečtení zde, a zároveň metodický pokyn MŠMT při postupu hodnocení - k přečtení zde.

Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejněny

.

Ve sbírce zákonů dnes vyšla vyhláška týkající se škol.

Výuka žáků 9. ročníku od 11.5. - přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 7.5.!

.

Na základě usnesení vlády ČR je možné přihlásit žáka devátého ročníku od 11.5.2020 na výuku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka na ZŠ a MŠ Bílá bude probíhat v rozsahu dvou pracovních dní v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek až do termínu přijímacích zkoušek,

Ministerstvo školství zaslalo metodiku k otevírání základních škol

.

Vážení rodiče, zveřejňujeme tímto avizované informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.

Rozvrh on-line výuky pro jednotlivé třídy

.

Vážení rodiče, milí žáci,
na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na aktuálně platný rozvrh on-line výuky pro jednotlivé třídy a skupiny žáků. Tento rozvrh není neměnný, může být aktualizován. Proto doporučujeme, abyste se vždy před začátkem nového týdne přesvědčili, zda nedošlo na následující týden k nějakým změnám.
Pro vstup do rozvrhu můžete využít oranžové menu Aktuálně nebo kliknout na tento odkaz

vedení školy

Informace pro rodiče a žáky - poslední dubnový týden

.

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme vás v nelehké době a doufáme, že jste všichni zdrávi. Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu dětí při studiu a také za toleranci. 

Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování všem vyučujícím, kteří se  skvěle vypořádali se složitou situací a daří se jim i přes veškeré problémy vyučovat. 

Bohužel, v současné době vám nemůžeme sdělit žádné podrobnější informace ohledně nástupu dětí do školy, neboť zatím nic konkrétního nevíme. Je to až neuvěřitelné, ale školy od vyhlášení nouzového stavu nedostaly žádné oficiální stanovisko MŠMT (kromě informace o zápisu a o přijímacích zkouškách-ta však počítala s nástupem dětí do škol, takže nyní již není aplikovatelná). Vycházíme tedy, stejně jako vy, z obecné informace, že děti prvního stupně by měly nastoupit do školy 25.5., ale v dobrovolném režimu. Žáci druhého stupně by se do školních lavic už do konce roku neměli vrátit. Samozřejmě vás budeme obratem informovat, jakmile dostaneme nějaké bližší údaje.

V průběhu následujícího týdne bychom však chtěli rozeslat dotazník pro rodiče dětí prvního stupně ohledně předběžného zjištění zájmu o docházku do školy po 25.5., tak jak avizuje návrh vlády na návrat dětí do škol. Žádáme vás o jeho vyplnění.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Martin Molčík, ředitel školy

Učebnice, pracovní sešity, ostatní pomůcky

.

Pokud mají žáci uvedené pomůcky ve škole ve skříňce, mohou si pro ně přijít (nebo jejich rodiče) v pracovní dny mezi 8,00 a 9,00 hodinou.