COVID

Vážení rodiče, na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o aktuálně přijatých opatřeních v souvislosti s šířením viru Covid 19 v ZŠ a MŠ Bílá.

 

16.9.2020

Od čtvrtka 17.9.2020 jsou třídy 6.A, 6.B a 6.C v karanténě. Rodiče žáků byli obesláni emailem ze školy, zároveň je bude kontaktovat Hygiena P6.
Situaci ve třídě 2.C Hygiena vyhodnotila jako příznivou, bez nutnosti dalších opatření.

 

15.9.2020

Na základě nepříznivého epidemiologického vývoje a na doporučení zřizovatele školy omezíme nebo úplně zrušíme plánované hromadné akce, kde se žáci mohou potkat s žáky jiných škol (divadlo, koncert, výstava, ...). Pokud se opatření týká vaší třídy, třídní učitelé Vás budou informovat.

 

14.9.2020

Od pondělí 14.9.2020 máme jednu třídu druhého stupně v karanténě. Jeden žák třídy byl pozitivně testován. Tři učebny byly plošně v pondělí odpoledne desinfikovány specializovanou firmou, kterou zajistil ÚMČ P6.