COVID

Vážení rodiče, na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o aktuálně přijatých opatřeních v souvislosti s šířením viru Covid 19 v ZŠ a MŠ Bílá.

07.12.2021

Aktuální pandemická pravidla zjednodušeně - odkaz zde 

 

14.11.2021

Podzimní vlna viru je tady, od pondělí 15.11.2021 budou na doporučení Hygieny Praha v karanténě třídy 4.B a 4.C a 8.B, třídy přejdou na on-line výuku. Důvodem karantény je výskyt onemocnění Covid ve třídě. 

Přihlašovací údaje k on-line výuce jednotlivých předmětů najdou žáci ve zprávě Komens v Bakalářích.

Potřebné pomůcky, sešity a učebnice mají mít žáci preventivně doma, opakovaně jsou seznamováni se zákazem skladovat pomůcky v šatní skříňce. Opravdu není možné v karanténě do školy pro pomůcky chodit.  

V pondělí 15.11., 22.11. a 29.11. proběhne ve všech třídách vládou ČR nařízené antigenní testování, až do výsledku testu musí mít přítomní žáci nasazené respirátory. Rodiče žádáme, aby byli v pohotovosti si v případě pozitivního testu své dítě vyzvednout a dojít s ním na PCR test, který je v tomto případě rozhodující.

 

29.8.2021

Vážení rodiče,
na začátku školního roku 2021/22 proběhne PCR testování v rámci ochrany proti nákaze COVID19 :
 
1. 9. 2021 budou testovány třídy 2.- 9. ročníku během první vyučovací hodiny.
2. 9. 2021 budou testovány první třídy během první vyučovací hodiny.
6. 9. 2021 budou testovány všechny třídy během první vyučovací hodiny.

Žádáme tímto rodiče o spolupráci, organizačně nám velmi pomůže, aby se žáci účastnili výuky ve stanovených termínech od 1. vyučovací hodiny. V případě neúčasti nebo pozdějšího příchodu bude žák následně testován ATG testem dle aktuálních nařízení vlády.

Do doby, než budou žáci otestováni musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor)

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
                                                                vedení školy
 

6.6.2021

Testování AG testy
Žáci, kteří nebyli testováni v pátek 4.6. PCR testy, jsou povinni  se od pondělí testovat AG testy. V pondělí přijdou nejpozději v 7:45 do školy.
1.stupeň bude testován v hale pod vedením pana školníka
2.stupeň bude testován v MMU2 v 1.mezipatře pod vedením zástupce ředitele
Ti, kteří se dostaví do školy teprve následující dny, se přihlásí před vstupem do školy ve vrátnici. Příslušná služba je otestuje.
Podobné testování AG testy musí proběhnout i následující týden od 14.6.

 

18.5.2021

Vážení rodiče,
během tohoto týdne škola přechází na systém PCR testů - v rámci ochrany proti nákaze COVID19. První testy proběhnou v pátek 21. května na konci první vyučovací hodiny. Následně bude testováno po 14. dnech - v pátek 4. a 18. června.

Protože výběrové řízení na dodavatele se uzavírá tento týden, budeme Vám schopni poskytnout bližší organizační informace ve čtvrtek. Prozatím postačí počítat s tím, aby se Vaše dítě ve zmíněné pátky účastnilo výuky od 1. vyučovací hodiny. Organizačně nám to velmi pomůže.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                vedení školy
 

16.5.2021

Připomínáme, že od 17. května probíhá výuka všech tříd prezenční formou, bližší informace o aktuálním rozvrhu získáte prostřednictvím systému Bakaláři.
                                                             
                                                               vedení školy

Poznámka: Došlo k částečné úpravě rozvrhů, o časech odchodů na oběd budou žáky informovat třídní učitelé a vyučující koncových hodin.
Všechny žádáme o dodržování nastavených pravidel, ve škole se budou pohybovat už všichni žáci školy, bez vzájemné tolerance se tedy neobejdeme. 

 

28.4. 2021

Vedení školy nastavilo harmonogram pro prezenční a distanční výuku druhého stupně od května 2021. Rozpis otevřete zde.

Rotační výuka druhého stupně bude zahájena dle pokynů vlády ČR ze zasedání dne 29.4.2021

Rotační výuka prvního stupně pokračuje beze změn.

Školní jídelna

 • žákům prezenční výuky je oběd  automaticky přihlášen, je nutné s dostatečným předstihem zkontrolovat dostatek finančních prostředků na žákovském účtu jídelny 
 • žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem (do 14.00) stravu objednat. Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 13,45 hodin. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.

 

25. 4. 2021

V pátek jsme obdrželi ATG testy na další dva týdny. Jedná se o jiný typ testu, uvádíme zde odkaz na návodné video :

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Rorační forma výuka na prvním stupni pokračuje.

 

8. 4. 2021

Informace o nástupu k prezenční výuce prvního stupně ROTAČNÍ FORMOU.

Od 12. 4. budou mít prezenční výuku třídy 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A, 5.C, ZBYTEK TŘÍD PRVNÍHO STUPNĚ POKRAČUJE VE VÝUCE DISTANČNÍ.

Od 19. 4. budou mít prezenční výuku třídy 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, ZBYTEK TŘÍD PRVNÍHO STUPNĚ BUDE MÍT VÝUKU DISTANČNÍ.

 

Prezenční výuka je povinná, účast na výuce je podmíněna testováním. V případě nenastoupení k prezenční výuce rodič absenci žáka řádně omluví.
Upozorňujeme, že v době prezenční výuky nebude probíhat on-line výuka pro danou třídu. Informace o probraném učivu obdrží rodič po vzájemné domluvě s vyučujícím. 

 

INFO k testování:

 • netestují se žáci po COVIDU (90dní) - rodiče doloží
 • k testu se žák dostaví bez příznaků onemocnění
 • testování samoodběrem
 • 1.+ 2. třídy - možnost třetí osoby - např. 1 rodič s respirátorem, použijeme při testování vedlejší učebnu - rozestupy
 • možnost doložení negativního testu (antigenní i PCR) ne starší 48h
 • testování v Po  + ČT první hodinu
 • chybějící žák bude otestován po příchodu do školy
 • instruktážní video
 • nabídka MčP6 a laboratoře AeskuLab pro rodiče, pokud by chtěli svoje děti testovat individuálně - odkaz zde

 

Školní jídelna

 • žákům prezenční výuky je nutné obědy přihlásit, s dostatečným předstihem zkontrolovat dostatek finančních prostředků na žákovském účtu jídelny 
 • žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem (do 14.00) stravu objednat. Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 13,30 hodin, jakmile jídelnu opustí všichni žáci prvního stupně, kteří mají rotační prezenční výuku. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.
Školní družina - aktuální informace - provoz školní družiny od 12.4.2021 na základě současné epidemiologické situace je určen pro žáky 1.-3. ročníku, kteří jsou do školní družiny přihlášeni. Následující opatření platí do odvolání:
 • ranní družina není v provozu
 • vychovatelé/vychovatelky ŠD plně spolupracují s vyučujícími i během výuky, zajišťují dohledy nad žáky během dne, po skončení výuky pracují v jednotlivých odděleních školní družiny
 • provoz školní družiny je do 17.00 hodin, žádáme však rodiče, aby si děti vyzvedávali pokud možno dříve a pomohli nám omezit vzájemné setkávání v kolektivu
 • po celou dobu provozu školní družiny jsou všichni povinni mít zakrytá ústa i nos rouškou nebo jiným způsobem /štít nestačí/  
 • žádáme rodiče, aby sledovali zprávy od vychovatelů ŠD způsobem, jaký mají zaveden a dbali jejich pokynů a doporučení

 

8. 3. 2021

Dle nařízení Vlády ČR zahájí všechny ročníky ZŠ Bílá distanční výuku. Její rozvrh najdete pod odkazem vpravo v sekci Aktuálně. Je třeba on-line rozvrh sledovat průběžně

DŮLEŽITÉ :

 • škola zajišťuje výuku distanční, ta se skládá z on-line výuky a výuky ve formě zadávání a odevzdávání samostatné práce
 • připomínáme, že distanční výuka je zákonem stanovena jako povinná
 • pro jistotu připomínáme platný Manuál pro distanční výuku

Informujeme rodiče žáků prvního stupně, že se podařilo doplnit stav našich lektorů AJ. Do výuky se zapojil lektor Ivan Liebengerg, který bude učit AJ po boku Anne Petzer a Laury Williams. Informace byly prostřednictvím Komens v Bakalářích rozeslány.

Školní jídelna

 • žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem (do 14.00) stravu objednat. Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 11,30 do 12.30 hodin.
 • Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky a pokyny pracovníků vrátnice. Vstup do budovy školy bude organizován, bez respirátoru nebude přístup umožněn!

 

 

28.12.2020

Dle nařízení Vlády ČR zahájíme výuku v ZŠ Bílá v pondělí 4. ledna 2021 takto:

 • 1.+2. ročník - výuka prezenční

 • 3.- 9. ročník - výuka distanční

 • výuka dle rozvrhů - viz odkaz on-line rozvrhy v nabídce Aktuálně vpravo


Školní jídelna

 • žáci prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny. 

 • žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem (do 14.00) stravu objednat. Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 13,15 hodin, jakmile jídelnu opustí všichni žáci prvních a druhých tříd. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.
Školní družina - aktuální informace - provoz školní družiny od 4.1.2021 na základě současné epidemiologické situace je určen pro žáky 1.+2.ročníku. Následující opatření platí do odvolání:
 • ranní družina není v provozu
 • vychovatelé/vychovatelky ŠD plně spolupracují s vyučujícími i během výuky, zajišťují dohledy nad žáky během dne, po skončení výuky pracují v jednotlivých odděleních školní družiny
 • provoz školní družiny je do 17.00 hodin, žádáme však rodiče, aby si děti vyzvedávali pokud možno dříve a pomohli nám omezit vzájemné setkávání v kolektivu
 • po celou dobu provozu školní družiny jsou všichni povinni mít zakrytá ústa i nos rouškou nebo jiným způsobem /štít nestačí/  
 • žádáme rodiče, aby sledovali zprávy od vychovatelů ŠD způsobem, jaký mají zaveden a dbali jejich pokynů a doporučení

JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SLEDOVAT ZMĚNY, V TOMTO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SE JEDNÁ UŽ O TŘETÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU VÝUKY. 
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM BY MĚLO ZÁLEŽET HLAVNĚ NA TOM, ABY VÝUKA ŽÁKŮ PROBÍHALA PŘIJATELNÝM A POKUD MOŽNO EFEKTIVNÍM ZPŮSOBEM. ŽÁKŮM, RODIČŮM A PEDAGOGŮM NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ VSTŘÍCNÁ VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE.


16.12.2020

Školní docházku zahájíme podle plánu v pondělí 4. ledna 2021. 
Předpokládáme, že stále budou platit přijatá opatření ohledně docházky a zákazu slučování kolektivů. Proto je pravděpodobné, že začneme vyučovat podle stejných pravidel a rozvrhu, které platí nyní. 
U šestých, sedmých a osmých tříd, které mají nařízenou rotační výuku, zahájí prezenční docházku třídy v novém roce třídy 7.B, 7.C, 8.A, 8.B a 8.C.

O případných změnách vás budeme informovat.

                           

30.11.2020

Do školy nastupuje celý první stupeň a devátý ročník k prezenční výuce. Šestý, sedmý a osmý ročník zahajuje rotační výuku dle harmonogramu - týden prezenční, týden distanční. 

Třídy prvního stupně mají upravený rozvrh hodin (informace podali TU na třídních schůzkách). Došlo rovněž k úpravě odchodů jednotlivých tříd na oběd. Upozorňujeme rodiče, že třídy budou odcházet do jídelny v pravidelných intervalech dle rozpisu mezi 11.30 až 13.30, při případném vyzvedávání dětí se tedy informujte u svého třídního učitele, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.  

DŮLEŽITÉ : 
- pro třídy s prezenční výukou zajišťuje škola výuku prezenční - pokud bude žák ve škole chybět, je třeba si informace k doplnění učiva zajistit a domluvit s vyučujícím daného předmětu, popřípadě se spolužákem
- pro třídy s distanční výukou zajišťuje škola výuku distanční, ta se skládá z on-line výuky a výuky distanční ve formě zadávání a odevzdávání samostatné práce
- připomínáme, že i distanční výuka je zákonem stanovena jako povinná

 

Informace k zapůjčeným školním tabletům k domácí výuce - žádáme rodiče žáků prvního stupně, aby během 30.11. a 1.12.2020 vrátili IPAD s nabíječkou na vrátnici školy. 

Školní družina - aktuální informace - změna provozu školní družiny od 30.11.2020 na základě současné epidemiologické situace. Následující opatření platí do odvolání:
 • ranní družina není v provozu
 • vychovatelé/vychovatelky ŠD plně spolupracují s vyučujícími i během výuky, zajišťují dohledy nad žáky během dne, po skončení výuky pracují v jednotlivých odděleních školní družiny
 • provoz školní družiny je do 17.00 hodin, žádáme však rodiče, aby si děti vyzvedávali pokud možno dříve a pomohli nám omezit vzájemné setkávání v kolektivu
 • po celou dobu provozu školní družiny jsou všichni povinni mít zakrytá ústa i nos rouškou nebo jiným způsobem /štít nestačí/  
 • žádáme rodiče, aby sledovali zprávy od vychovatelů ŠD způsobem, jaký mají zaveden a dbali jejich pokynů a doporučení


18.11.2020

Prezenční výuka zahájena pro 1.ABC a 2.ABC

3.11.2020

Prodloužení výpůjček IPADů k dostanční výuce - automaticky dobu prodlužujeme do doby, než bude pro konkrétního žáka zahájena výuka prezenční. Pro jednotlivé ročníky půjde zjevně o jiný termín.

2.11.2020

Informujeme rodiče a žáky o obnovení provozu školní jídelny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem ( do14.00 ) stravu objednat.

Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 11.30 do 13,00 hodin, snažte se přijít co nejdříve. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.

Je třeba sledovat aktuální informace, v současné chvíli máme část personálu škoní jídelny v karanténě.14.10.2020

CELÁ ŠKOLA PŘEŠLA NA DISTANČNÍ VÝUKU 


13.10.2020

Potvrzen další výskyt onemocnění u vyučujícího druhého stupně. V souvislosti s tím zůstavá dalších 5 učitelů v karanténě.

Třída 4.A je z větší části v karanténě (16 dětí), zbylých 10 dochází do školy na prezenční výuku.


12.10.2020

6. a 7. ročník + 9.A přešla na distanční výuku podle usnesení Vlády.

Potvrzen výskyt onemocnění v pedagogickém sboru - jeden vyučujícídruhého stupně. Protože se na druhém stupni vyučuje v rouškách (jak vyučující, tak děti), není dle Hygienické stanice potřeba, aby byli žáci třídy v karanténě.


6.10.2020

ZŠ a MŠ Bílá zakoupila 6 ks generátorů ozonu k dezinfekci učeben, jídelny, tělocvičen a chodeb. Prostory budou střídavě ošetřovány přes noc. Předpokládáme, že na každou místnost dojde k dezinfekci minimálně jednou týdně, vytížené prostory častěji.

Nechceme to zakřiknout, ale v současné době je z epidemiologického hlediska situace ve škole i ve školce klidná. 


30.9.2020

Třída 3.B se po karanténě vrátila do školy a pokračuje v běžné výuce i se svou třídní učitelkou. Čtyři děti zůstaly v domácí karanténě s pozitivním nálezem.


25.9.2020

Mimořádné opatření MZ ČR ke karanténě (odkaz zde) platné od 25.9.2020

Probíhá prezenční výuka dle rozvrhu. Ředitelské volno nebylo vyhlášeno.


24.9.2020

Ve čtvrtek 24.9.2020 večer byla provedena kompletní dezinfekce všech prostor školy (všechny třídy, chodby, hala, jídelna, tělocvičny, sborovna i kabinety). Desinfekci zajistila a uhradila Mć P6.

Od pátku 25.9.2020 je obnovena prezenční výuka pro 6.ABC, do školy přijdou žáci s negativním výstupním testem.

V pátek 25.9.2020 bude mít 8.A distanční výuku - preventivní opatření.  


22.9.2020

Od úterý je 7.A zpět ve škole, zahájena prezenční výuka

20.9.2020

Hygienická stanice P6 napřed nařídila karanténu pro 5.C, později situaci přehodnotila a nařízenou karanténu zrušila. 


18.9.2020

Od pátku mají žáci i vyučující na druhém stupni zakrytá ústa i nos rouškou i při vyučování. Hygienická stanice nařídila karanténu pro 3.B.

16.9.2020

Od čtvrtka 17.9.2020 jsou třídy 6.A, 6.B a 6.C v karanténě. Rodiče žáků byli obesláni emailem ze školy, zároveň je bude kontaktovat Hygiena P6.
Situaci ve třídě 2.C Hygiena vyhodnotila jako příznivou, bez nutnosti dalších opatření. 


15.9.2020

Na základě nepříznivého epidemiologického vývoje a na doporučení zřizovatele školy omezíme nebo úplně zrušíme plánované hromadné akce, kde se žáci mohou potkat s žáky jiných škol (divadlo, koncert, výstava, ...). Pokud se opatření týká vaší třídy, třídní učitelé Vás budou informovat.

14.9.2020

Od pondělí 14.9.2020 máme jednu třídu druhého stupně v karanténě. Jeden žák třídy byl pozitivně testován. Tři učebny byly plošně v pondělí odpoledne desinfikovány specializovanou firmou, kterou zajistil ÚMČ P6.