COVID

Vážení rodiče, na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o aktuálně přijatých opatřeních v souvislosti s šířením viru Covid 19 v ZŠ a MŠ Bílá.

3.11.2020

Prodloužení výpůjček IPADů k dostanční výuce - automaticky dobu prodlužujeme do doby, než bude pro konkrétního žáka zahájena výuka prezenční. Pro jednotlivé ročníky půjde zjevně o jiný termín.

2.11.2020

Informujeme rodiče a žáky o obnovení provozu školní jídelny. Pokud máte zájem o obědy, je třeba si v e-jidelnicku nejpozději den předem ( do14.00 ) stravu objednat.

Jídlo je vydáváno do vlastních jídlonosičů, vždy může přijít jedna osoba. Výdej probíhá od 11.30 do 13,00 hodin, snažte se přijít co nejdříve. Dodržujte, prosíme, nastavené podmínky.

Je třeba sledovat aktuální informace, v současné chvíli máme část personálu škoní jídelny v karanténě.14.10.2020

CELÁ ŠKOLA PŘEŠLA NA DISTANČNÍ VÝUKU 


13.10.2020

Potvrzen další výskyt onemocnění u vyučujícího druhého stupně. V souvislosti s tím zůstavá dalších 5 učitelů v karanténě.

Třída 4.A je z větší části v karanténě (16 dětí), zbylých 10 dochází do školy na prezenční výuku.


12.10.2020

6. a 7. ročník + 9.A přešla na distanční výuku podle usnesení Vlády.

Potvrzen výskyt onemocnění v pedagogickém sboru - jeden vyučujícídruhého stupně. Protože se na druhém stupni vyučuje v rouškách (jak vyučující, tak děti), není dle Hygienické stanice potřeba, aby byli žáci třídy v karanténě.


6.10.2020

ZŠ a MŠ Bílá zakoupila 6 ks generátorů ozonu k dezinfekci učeben, jídelny, tělocvičen a chodeb. Prostory budou střídavě ošetřovány přes noc. Předpokládáme, že na každou místnost dojde k dezinfekci minimálně jednou týdně, vytížené prostory častěji.

Nechceme to zakřiknout, ale v současné době je z epidemiologického hlediska situace ve škole i ve školce klidná. 


30.9.2020

Třída 3.B se po karanténě vrátila do školy a pokračuje v běžné výuce i se svou třídní učitelkou. Čtyři děti zůstaly v domácí karanténě s pozitivním nálezem.


25.9.2020

Mimořádné opatření MZ ČR ke karanténě (odkaz zde) platné od 25.9.2020

Probíhá prezenční výuka dle rozvrhu. Ředitelské volno nebylo vyhlášeno.


24.9.2020

Ve čtvrtek 24.9.2020 večer byla provedena kompletní dezinfekce všech prostor školy (všechny třídy, chodby, hala, jídelna, tělocvičny, sborovna i kabinety). Desinfekci zajistila a uhradila Mć P6.

Od pátku 25.9.2020 je obnovena prezenční výuka pro 6.ABC, do školy přijdou žáci s negativním výstupním testem.

V pátek 25.9.2020 bude mít 8.A distanční výuku - preventivní opatření.  


22.9.2020

Od úterý je 7.A zpět ve škole, zahájena prezenční výuka

20.9.2020

Hygienická stanice P6 napřed nařídila karanténu pro 5.C, později situaci přehodnotila a nařízenou karanténu zrušila. 


18.9.2020

Od pátku mají žáci i vyučující na druhém stupni zakrytá ústa i nos rouškou i při vyučování. Hygienická stanice nařídila karanténu pro 3.B.

16.9.2020

Od čtvrtka 17.9.2020 jsou třídy 6.A, 6.B a 6.C v karanténě. Rodiče žáků byli obesláni emailem ze školy, zároveň je bude kontaktovat Hygiena P6.
Situaci ve třídě 2.C Hygiena vyhodnotila jako příznivou, bez nutnosti dalších opatření. 


15.9.2020

Na základě nepříznivého epidemiologického vývoje a na doporučení zřizovatele školy omezíme nebo úplně zrušíme plánované hromadné akce, kde se žáci mohou potkat s žáky jiných škol (divadlo, koncert, výstava, ...). Pokud se opatření týká vaší třídy, třídní učitelé Vás budou informovat.

14.9.2020

Od pondělí 14.9.2020 máme jednu třídu druhého stupně v karanténě. Jeden žák třídy byl pozitivně testován. Tři učebny byly plošně v pondělí odpoledne desinfikovány specializovanou firmou, kterou zajistil ÚMČ P6.