Malé školní arboretum

- podmínky návštěvy, základní informace
- pracovní listy
- ukázka popisu stromů

Podmínky návštěvy Malého školního arboreta

Zahrada je otevřena 8:00 – 18:00 hodin

Návštěvníci se nahlásí ve vrátnici ZŠ nebo v mateřské škole.

Pracovní listy si máte možnost stáhnout z našich webových stránek, vyzvednout si je a nakopírovat v mateřské škole nebo na vrátnici.

Pracovní list A1          Pracovní list A2          Pracovní list A3          Pracovní list A3 - řešení

Pracovní list B1          Pracovní list B2          Pracovní list B3          Pracovní list B3 - řešení

Pracovní list C1          Pracovní list C2          Pracovní list C3          Pracovní list C3 - řešení

Seznam stromů    Ukázka popisu stromů - Lípa srdčitá    Ukázka popisu stromů - Šácholan

Velká stromová křížovka    Velká stromová křížovka-řešení

 

Velké skupiny dětí (celé třídy) hlaste, prosím, předem v MŠ nebo ředitelství ZŠ na tel. 246 037 731.

V areálu školy je zakázáno kouření a vstup se psy.


Základní informace

Malé školní arboretum

Pozorní návštěvníci areálu naší školy si jistě všimli nových tabulí pod některými stromy.
Je jich celkem 26, jsou rozmístěny po celé zahradě a listy s popisem obsahují spoustu zajímavých informací.

Celá stezka začíná u hlavního vchodu do základní školy, pokračuje uličkou kolem tělocvičny ke školkové části zahrady, dále po chodníku podél školního hřiště až ke dvoru. Zde se musí přejít na vnější chodník do ulice na Kocínce, ale tabule jsou z něho viditelné i čitelné. Konec cesty je  u hlavní brány. Plánek okruhu otevřete zde.

Stromy s popisy si můžete prohlédnout v době provozu, tedy od cca 8:00 hod do 18:00 hod, na noc se zahrada zavírá. Malé školní arboretum je otevřeno i pro zájemce z řad veřejnosti, jen je nutné dodržovat zákaz kouření a vodění psů do areálu školy, udržovat pořádek a popisy tabulí neničit.

Z webových stránek školy,  v mateřské škole nebo na vrátnici ZŠ si můžete vyzvednout pracovní listy. Tematicky se vztahují k arboretu, jsou určené nejen k výuce prvouky a přírodopisu, ale i k pobavení.

Velké skupiny (školní třídy) je třeba  předem nahlásit v MŠ nebo vedení ZŠ.

V areálu školy je i tzv. „zelená učebna“, lavice a stolky jsou pro celou třídu.

Malé školní arboretum vzniklo za podpory Ministerstva životního prostředí, na instalaci se podíleli učitelé i žáci.

Všichni doufáme, že tabule budou sloužit k výuce a k získávání informací spoustu dalších let.

Za všechny Hana Pelikánová